Direcció

Directora

LAURA BUONAMISIS

Horari d’atenció
   …
   ….

Cap d’estudis

ALICIA FERNÁNDEZ

Horari d’atenció
   …
   …

Vicedirectora

JULIO TENA

Horari d’atenció
  …
  …

Secretària

PILAR ARRUDI