Notes definitives proves lliures octubre 2020

En els enllaços que apareixen a continuació podeu consultar les notes definitives de les proves lliures per a l’obtenció del títol de Tècnic i Tècnic Superior de Formació Professional.

Si la disconformitat persisteix, la sol·licitud de reclamació de les qualificacions de les notes definitives s’entregarà de manera presencial els dies 24, 25 i 26 de novembre de 2020 només en l’horari habitual de Secretaria del Centre (dia 24: 09:00-14:00h; dia 25: 09:00-14:00h i 16:30-18:30h; dia 26: 09:00-14:00h i 16:30-18:30h).