Família professional de sanitat

L’equip educatiu de la família de sanitat està constituït per professionals d’aquest àmbit que tenen l’objectiu de preparar els futurs tècnics de grau mitjà i superior per a treballar en el sector sanitari privat i públic de la Comunitat Valenciana.

El segell d’identitat és molt important en qualsevol sector formatiu, a continuació us presentem el logotip de la nostra família que recull elements cabdals de l’àmbit sanitari.

Cicles ofertats

L’IES Matilde Salvador presenta una gran oferta formativa pel que fa a la família sanitat.  Aquesta oferta la pots consultar també al web del Centre a l’apartat d’estudis.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:

  • CICLE FORMATIU DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (Enllaç)
  • CICLE FORMATIU D’EMERGÈNCIES SANITÀRIES (Enllaç)
  • CICLE FORMATIU DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA (Enllaç)

 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:

  • CICLE FORMATIU D’ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC (Enllaç)

  • CICLE FORMATIU DE DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES (Enllaç)

  • CICLE FORMATIU DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC (Enllaç)

 

Horaris

De la mateixa manera pots consultar els horaris en què s’oferten: horari diürn, vespertí i nocturn ací

A més, alguns d’ells es poden cursar en modalitat presencial o semipresencial i altres ofereixen la possibilitat d’estudiar-los en DUAL.

 

 

 

 

Cal destacar també la importància de tenir projectes de ERASMUS + i FCT Europa, aquests juguen un paper important en el desenvolupament personal i professional de l’alumnat, enriquint les seues competències i destreses.

 

 

La modalitat semipresencial està dissenyada per a persones adultes que pel seu treball o altres aspectes personals necessiten flexibilitat en la seua formació. Aquesta modalitat permet obtenir el mateix títol, amb la mateixa validesa acadèmica i professional que el que aconseguiries a través de la modalitat presencial.

De la mateixa manera que en l’educació a distància, aquesta modalitat basa la seua metodologia en la xarxa, concretament en el moodle. El moodle és una plataforma on trobaràs l’aula virtual de tots els mòduls (així es diuen les assignatures de FP) en els quals t’hages matriculat. A través d’aquesta plataforma el professorat et facilitarà el material i marcarà les pautes per a orientar-te en els teus estudis, gràcies a activitats, material multimèdia, llibres de text, etc…

A diferència de l’educació a distància la modalitat semipresencial, com el seu nom indica, té certa presencialitat. D’una banda, setmanal o quinzenalment, podràs venir a l’institut a tutories col·lectives, on les professores i els professors et resoldran els dubtes que pugues tenir, revisaran els aspectes més importants del contingut i/o realitzaran pràctiques. Algunes d’aquestes tutories poden ser obligatòries i per tant, la teua avaluació contínua o la teua nota poden dependre d’aquest fet. A més, els exàmens (parcials o finals) i la Formació en Centres de Treball (FCT), que realitzaràs en el 2º curs, exigiran la teua presència.

La formació semipresencial té molts avantatges, ja que combina la flexibilitat que dóna l’aula virtual amb el suport d’un equip docent que estarà a la teua disposició. A més a més, si no perds l’avaluació contínua, podràs gaudir dels exàmens parcials, aconseguint els resultats d’aprenentatge a poc a poc.

 

Podeu consultar també als següents díptics  la informació dels diferents Cicles Formatius Recull de fotos

 

 

 

Recull de fotos

Alumnes participant en les jornades de portes obertes.