Departament d’informàtica

binary-2925964

Estudis d'informàtica

Educació Secundaria Obligatòria.

En l’Educació Secundaria Obligatòria és possible cursar l’assignatura d’Informàtica en tots els cursos des de 1r fins a 4t, sense tindre cura de haver-la cursat o no en anys anteriors.

En els cursos des de 1r a 3r d'ESO és una matèria optativa que pertany al bloc d'assignatures de lliure configuració autonòmica.

En 4t rep el nom de Tecnologies de la informació i comunicació i és una matèria optativa que pertany al bloc d'assignatures específiques.

Batxillerat.
Formació professional bàsica.

Aules d'informàtica