Qualificacions provisionals Proves d’accés 2020

Podeu consultar les qualificacions provisionals fent clic en l’enllaç corresponent

Qualificacions provisionals GRAU MITJÀ

Qualificacions provisionals GRAU SUPERIOR

Teniu un exemple de com calcular la mitja de tota la prova en el següent enllaç

 

JUSTIFICACIÓ D’EXEMPCIONS

Important : el dia 8 de juliol finalitza el termini de presentació dels certificats acadèmics per a justificar les exempcions sol·licitades.

Aquesta documentació s’ha d’enviar per correu electrònic a  12005261.secret@gva.es  indicant en l’assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant

 

REVISIÓ QUALIFICACIONS PROVES D’ACCÉS

Per accedir al centre és imprescindible portar DNI, mascareta i bolígraf.

La revisió de les proves d’accés tindrà lloc:

 • Revisió grau mitjà :  dia 7 de juliol  de 9:45 a 12:00, al gimnàs del centre
 • Revisió grau superior: dia 8 de juliol de 9:45 a 12:00, al gimnàs del centre

Els alumnes hauran de demanar a consergeria una instància per a poder revisar l’examen i hauran d’omplir-la.

Ompliran tantes instàncies com exàmens vullguen revisar.

A continuació, els alumnes aniran al gimnàs i es dirigiran al professor de l’assignatura i li donaran la instància.

 

Proves PAU 2020: últimes instruccions

 • L’estudiantat haurà de presentar-se al centre de batxillerat on ha de fer les PAU  amb el DNI i almenys amb 45 minuts d’antelació al començament de cada examen.
 • Cada estudiant/a ha d’arribar al centre amb mascareta.  Cada aula disposarà de gel hidroalcohòlic.
 • S’indicarà, amb un llistat al hall, en quina aula van a realitzar les proves. Els alumnes s’asseuran en la mateixa cadira de la mateixa aula durant totes les proves. Hauran de deixar el DNI en un lloc visible per a que puga ser vist pels vigilants.
 • Se’ls donarà als estudiants una fulla on estaràn les assignatures de les que s’han matriculat, així com l’hora en les que es realitzaran aquests exàmens. També els donaran les etiquetes per a els exàmens abans de començar la primera prova.
 • L’estudiantat no podrà utilitzar en cap moment ni mòbils ni rellotges ni altres aparells electrònics durant els exàmens. És funció dels vigilants avisar al llarg de la prova quan falte una hora, 30 minuts i 15 minuts.
 • Si que podrà utilitzar calculadora i eines de dibuix, com per exemple una regla per a dibuixar gràfics.
 • L’alumnat rebrà un quadern de respostes per a contestar les preguntes. Si un estudiant necessita més paper per a contestar un examen se li donarà. Es graparan els dos quaderns de respostes junts i això es farà constar en el llistat d’alumnat de l’aula.

Últimes instruccions alumnes Proves d’Accés a CF

 • Per a l’accés al centre, serà imprescindible que els alumnes presenten el document d’identificació (DNI/NIE) i  porten mascareta.
 •  Proves d’accés de Grau Mitjà :
  • Els alumnes que comencen les proves a les 09:00h, hauran d’arribar al centre amb 30 minuts d’antelació, és a dir a les 08:30h.
  • Per a la resta de proves, els alumnes hauran de presentar-se 15 minuts abans de l’inici de les proves

 

 •  Proves d’accés de Grau Superior :
  • Els alumnes que comencen les proves a les 16:00h, hauran d’arribar al centre amb 30 minuts d’antelació, és a dir a les 15:30h.
  • Per a la resta de proves, els alumnes hauran de presentar-se 15 minuts abans de l’inici de les proves. 
  • IMPORTANTTots els alumnes que el dia 2 de juliol es  presenten a assignatures específiques de grau superior, hauran de presentar-se al centre a les 15:30h independentment de l’horari de l’assignatura que es presenten.

 

 

Proves d’accés

Proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional GM i GS 2020

Resolució de 29 d'abril de 2020 (DOCV 05.05.2020)

 

ÚLTIMES INSTRUCCIONS PROVES D'ACCÉS (punxeu en l'enllaç)

 

Inscripció del 25 al 29 de maig de 2020

IMPORTANT!!: tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònico al 12005261.secret@gva.es en el qual indicaran en l'assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no se sàpia si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió).

Documentació necessària i descàrrega d'impresos.

Admissió curs 2020-2021

Admissió curs 2020-2021

Procediment

El procés d'admissió a totes les etapes educatives es farà telemàticament. Per fer-ho cal accedir a la pàgina web que ha habilitat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, llegir acuradament tota la informació i seguir els passos que en la mateixa s'indiquen. Teniu l'enllaç al final de la pàgina.

RECORDEU:  Admissió NO significa matriculació. Són dos actes distints: en el primer sol·licitem plaça i, si ens la concedeixen, formalitzem la matrícula. En la matrícula hem d’aportar tot el que ens demane el centre dins dels terminis establerts. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça adjudicada.

A més de seguir les indicacions de la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és molt important que llegiu les indicacions del centre corresponents als estudis on voleu ser admesos que apareixen en les pestanyes de dalt.

E.S.O.
Batxillerat
Cicles formatius de grau mitjà i superior
Formació professional bàsica

Anul·lació de matrícula i Renúncia a convocatòria FP

Degut a la situació extraordinària d’alarma sanitària pel COVID 19,  s’ha establert un termini extraordinàri per a poder realitzar aquests tràmits.

●     S’admetran renúncies d’FCT per l’estat d’alarma sanitària durant el período Covid, segons  la  Instrucció V, apartat n), contemplat en la RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional. (DOGV del 8/05/2020):

●     Per a la resta de tràmits s’haurà de presentar  documentació justificativa

Els impresos es troben a la pàgina web del Centre (apartat Secretaria, Impresos): https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador/es/secretaria/impresos/

Tota la documentació requerida (firmada a mà o electrònicament) s´haurà d´enviar a l´adreça: 12005261@gva.es  indicant en l’assumpte: “Renùncia mòduls”  , “Renúncia FCT”, ”Anul·lació de matrícula”, “Ajornament d´FCT”, “Exempció FCT”, segons el cas.

Finalitzats els terminis fixats, no s´admetrà cap sol·licitud.

Podeu consultar els terminis i la documentació necessaria en el document adjunt (consulteu les dos pàgines de les que consta el document):

Anula·lacio matricula i renuncia FP Taula