Orientacions proves lliures 2020 per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de Formació Professional

S’adjunten les orientacions per a la realització dels exàmens de les proves lliures per a l’obtenció del títol de tècnic/a i tècnic/a superior de Formació Professional.

Els exàmens es realitzaran entre el 26 d’octubre i el 4 de novembre de 2020.

El calendari d’exàmens es publicarà pròximament.

Llistes definitives admissió FP 2020-2021 i Matrícula

Podeu consultar les llistes d’admesos i no admesos en els enllaços següents:

Les llistes definitives també es poden consultar de forma telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/definitives/ amb el número de sol·licitud d’ITACA , el NIA y la data de naixement de l’alumne. Les dues primeres dades les va rebre  la persona sol·licitant per correu electrònic quan el centre va importar la seua sol·licitud.

RECLAMACIÓ a les llistes  definitives: del 29 al 31 de juliol

La reclamació a les llistes definitives es farà via telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/alegaciones/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

MATRÍCULA

L’alumnat admès s’ha de matricular el dia indicat . Prèviament  ha de passar a recollir el sobre de matrícula a consergeria (situada al hall del centre) disponibles a partir del dia 30 de juliol. Al recollir el sobre se’ls donarà hora exacta de matrícula.  El mes d’agost el centre està tancat.

 •  1 de setembre
  • 1r CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria presencial (ordinari i nocturn)
 • 2 de setembre
  • 1r CFGM Emergències Sanitàries presencial
  • 2n CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria
 • 3 de setembre
  • CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria SEMIPRESENCIAL.
 • 4 de setembre
  • 1r CFGS Documentació Sanitaria
  • 2n CFGS Documentació Sanitària
  • 1r CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic.
  • 1r CFGS Projectes d’Edificació
 • 7 de setembre
  • CFGM Emergències Sanitàries SEMIPRESENCIAL
 • 8 de setembre
  • 1r CFGM Farmàcia i parafarmàcia.
  • 2n CFGM Farmàcia i Parafarmàcia
  • 1r CFGS Anatomia Patològica

El dia que es matriculen han de portar tots els documents del sobre correctament complimentats i firmats i aportar la documentació que s’indica a continuació:

 • En cas de sol·licitar l’admissió al 2n curs d’un cicle formatiu en règim presencial, s’aportarà també una Certificació Acadèmica amb les qualificacions obtingudes en el 1r curs.
 • Documentació justificativa d’altres circumstàncies al·legades (SEMIPRESENCIAL)
  • Resident a la Comunitat Valenciana (DNI o Certificat d’Empadronament).
  • Treballador o treballador desempleat
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Fotocòpia del SIP
 • Informe de salut escolar (menors de 18 anys)
 • 1 foto actual tamany carnet (l’alumne escriurà el seu nom i cognoms darrere de la fotografía).
 • Justificant del pagament de les Taxes de Conselleria ( les taxes van junt amb el sobre i s’han de pagar al banc abans de matricular-se)
 • Abonarà  a la secretaria del centre:
  • Alumnat NOU menor de 28 anys: 6,50 euros (inclou targeta fotocòpiadora i recàrrega i assegurança escolar).
  • Alumnat NOU major de 28 anys: 5,00 euros  (inclou targeta fotocòpiadora i recàrrega).
  • Alumnat ja matriculat al cicle menor de 28 anys: 1,50 (inclou assegurança escolar)

NOTA: no s’admetrà cap matrícula que no tingue tota la documentació.

IMPORTANT: si l’alumne no es matricula en el termini indicat perdrà la plaça adjudicada.

ADJUDICACIÓ DE VACANTS

A partir del 9 de setembre es penjarà en la web del centre com es realitzarà l’adjudicació de vacants.

Nou calendari Proves Lliures FP

Segons la Resolució  de 29 de juny de 2020 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial les proves per a l’obtenció del títol de Tècnic i Tècnic Superior de Formació Professional corresponents a la convocatòria de l’any 2020, es realitzaran entre el 26 d’octubre i el 4 de novembre de 2020.

Fins el 18 de setembre de 2020 els centres publicaran les orientacions als aspirants i el calendari exacte de les proves.

Important: l’alumnat matriculat en aquestes proves (derivades de la Resolució del 15 d’octubre de 2019) podrà matricular-se en el mateix mòdul professional en la modalitat d’ensenyaments de règim presencial, semipresencial o a distància en el curs 2020-2021.