Proves lliures FP 2021

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior FP 2020-2021

Resolució de 21 de febrer de 2021 (DOCV 3/3/2021).

Inscripcions: del 26 d'abril  al 7 de maig de 2021 els dos inclosos.

Realització proves: del 11 al 22  d'octubre de 2021.

Proves que es realitzen a l'IES Matilde Salvador:

  • CFGM Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE).
  • CFGM Emergències sanitàries (LOE).
  • CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE).
  • CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE)

En el cas del CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE) només es poden presentar aquelles persones que ja han participat en aquestes proves en convocatòries anteriors i tenen algun mòdul pendent de superar, o bé que van cursar el cicle formatiu LOGSE i també tenen algun mòdul pendent.

Durant l'actual curs 2020-2021 el solicitant no podà estar matriculat del mateix mòdul en estas proves lliures i en presencial, semipresencial o a distància, ni en proves  lliures convocades per altres administracions educatives. L' incompliment d'aquesta norma implicarà l'anul·lació de la matrícula de lliures i dels resultats obtinguts.

 

Més informació

Calendari i normativa

Full de matrícula

Descàrrega

Proves d’accés

Proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional GM i GS 2021

Resolució de 23 de desembre  de 2020 (DOCV 11.01.2021)

Inscripció del 22 al 31 de març de 2021

La presentació de la sol·licitud podrà realtzar-se, per dos vies:

  • presencialment en la secretaria del centre, amb cita previa.
  • electrònicament. En aquest cas , tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic (preferiblement en pdf) mitjançant un únic correu electrònic al 12005261.secret@gva.es en el qual indicaran en l'assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

 

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no se sàpia si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió quan es publique)).

Documentació necessària i descàrrega d'impresos.