Proves d’accés

Proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional GM i GS 2021

Resolució de 23 de desembre  de 2020 (DOCV 11.01.2021)

Inscripció del 22 al 31 de març de 2021

La presentació de la sol·licitud podrà realtzar-se, per dos vies:

  • presencialment en la secretaria del centre, amb cita previa.
  • electrònicament. En aquest cas , tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic (preferiblement en pdf) mitjançant un únic correu electrònic al 12005261.secret@gva.es en el qual indicaran en l'assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

 

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no se sàpia si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió quan es publique)).

Documentació necessària i descàrrega d'impresos.

Llistes provisionals Proves homologades d’idiomes A2

Podeu consultar les llistes provisionals fent clic ACÍ.

Presentació de reclamacions a les llistes provisionals : del 8 al 21 de gener

Aclariment:

P. Ext: puntuació extra. Té dret a la puntuació extra aquell alumne/a que en el curs inmediatament anterior al de realització de la prova té una qualificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger al qual es presenta.

En cas d’error, per reclamar dita puntuació caldrà presentar en Secretaria la instància corresponent acompanyada de la fotocòpia compulsada del certificat acadèmic

Convocats Premis extraordinaris FP 2019-2020

Convocats els Premis extraordinaris d’FP corresponents al curs 2019-2020

Requisits de participació

  1. Haver finalitzat els seus estudis de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior en el curs acadèmic 2019-2020
  2. Haver obtingut una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5

Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

La sol·licitud d’inscripció i la reste de documentació s’ha de presentar a la secretaria del centre fins al dia 29 de gener de 2021.

Podeu consultar la convocatòria i els documents a presentar fent clic ací