Jornades virtuals de projectes de mobilitat Erasmus+

Els dies 29 i 30 de setembre es van realitzar les "Jornades virtuals de projectes de mobilitat Erasmus+ d'Educació Superior (KA103 i KA107)". Aquestes jornades van ser inaugurades per la Ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá Diéguez i per la directora del SEPIE, Cotral Martínez Iscar. Les coordinadores dels projectes Erasmus+, Gracia Manrique i Rosa Izquierdo, van assistir a les jornades. Continuem treballant per la internacionalització de l'IES Matilde Salvador.

 

Reunió pares alumnes 1r ESO

Lloc: Sala d’usos múltiples.

Assistència: Es prega l’assistència d’un únic membre per família.

 • Dilluns 5 d’octubre a les 17:00 hores. 1r ESO AB. Tutora: Laura Martínez.
 • Dilluns 5 d’octubre a les 19:00 hores. 1r ESO AA. Tutora: Mireia Gallent.
 • Dimarts 6 d’octubre a les 17:00 hores. 1r ESO BB. Tutora: Xelo Albella.
 • Dimarts 6 d’octubre a les 19:00 hores. 1r ESO CC. Tutora: Luisa Olba.
 • Dimecres 7 d’octubre a les 17:00 hores. 1r ESO CD. Tutora: Ana Vargas.

Orientacions proves lliures 2020 per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de Formació Professional

S’adjunten les orientacions per a la realització dels exàmens de les proves lliures per a l’obtenció del títol de tècnic/a i tècnic/a superior de Formació Professional.

Els exàmens es realitzaran entre el 26 d’octubre i el 4 de novembre de 2020.

El calendari d’exàmens es publicarà pròximament.

Instruccions alumnat COVID-19

En l’enllaç següent teniu les instruccions, recollides en el pla de contingència del centre, que heu de seguir durant aquest curs.

Instruccions alumnat.

Heu de llegir-les i,  vosaltres o els vostres tutors, firmar el “nou decàleg” i la “declaració responsable” acceptant-les.  Després els haureu d’entregar al vostre tutor el dia de presentació de les classes.

Nou decàleg.
Declaració responsable MENOR d’edat.
Declaració responsable MAJOR d’edat.

Carta de la directora

Castelló 14 de setembre

Benvolguda família / benvolgut alumne o alumna:

Per indicació de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional us trasllade informació d’utilitat per a les famílies en nom de les conselleries competents en matèria d’educació i de salut pública, en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres educatius.

Les característiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, juntament amb la d’Educació, Cultura i Esports, hagen establit un protocol d’actuació conjunt perquè els centres educatius siguen espais de convivència saludables.

En aquest sentit, es fa necessari el compromís de tota la comunitat escolar en el compliment de les mesures de prevenció i protecció recomanades, entre les quals resulta fonamental la col·laboració de les famílies i de l’alumnat major d’edat, amb les següents actuacions:

 • Notificar les causes d’absència de l’alumnat per motius de salut a la persona tutora d’aquest en el centre escolar.
 • Verificar diàriament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumnat acudisca al centre educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). Atès que aquests símptomes poden ser comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.
 •  En cas que hi haja símptomes compatibles, l’alumnat no ha d’assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el seu centre de salut (figura en la targeta SIP). L’equip que faça seguiment, segons l’edat de l’alumnat, indicarà les actuacions a realitzar i quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.
 • Tampoc hauran d’acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre/a
  o metge/essa de família.
 • En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip pediàtric les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

Si es necessita informació addicional, us informe que, per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’ha procedit a la contractació d’un ample equip de persones que, a través del telèfon específic 900300555 (Call Center) donaran resposta als dubtes plantejats per les famílies de l’alumnat en relació amb la gestió de la crisi sanitària pel que fa a temes d’educació.

A més, us recorde que disposeu de les següents pàgines web on es troba disponible tota la informació relacionada amb aquest tema:

Una salutació cordial.
Signat
Directora del IES Matilde Salvador
Raquel Morillo Ortiz