Proves d’accés

Proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional GM i GS 2021

Resolució de 23 de desembre  de 2020 (DOCV 11.01.2021)

Inscripció del 22 al 31 de març de 2021

La presentació de la sol·licitud podrà realtzar-se, per dos vies:

  • presencialment en la secretaria del centre, amb cita previa.
  • electrònicament. En aquest cas , tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic (preferiblement en pdf) mitjançant un únic correu electrònic al 12005261.secret@gva.es en el qual indicaran en l'assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

 

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no se sàpia si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió quan es publique)).

Documentació necessària i descàrrega d'impresos.

Llistes provisionals Proves homologades d’idiomes A2

Podeu consultar les llistes provisionals fent clic ACÍ.

Presentació de reclamacions a les llistes provisionals : del 8 al 21 de gener

Aclariment:

P. Ext: puntuació extra. Té dret a la puntuació extra aquell alumne/a que en el curs inmediatament anterior al de realització de la prova té una qualificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger al qual es presenta.

En cas d’error, per reclamar dita puntuació caldrà presentar en Secretaria la instància corresponent acompanyada de la fotocòpia compulsada del certificat acadèmic

Convocats Premis extraordinaris FP 2019-2020

Convocats els Premis extraordinaris d’FP corresponents al curs 2019-2020

Requisits de participació

  1. Haver finalitzat els seus estudis de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior en el curs acadèmic 2019-2020
  2. Haver obtingut una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5

Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

La sol·licitud d’inscripció i la reste de documentació s’ha de presentar a la secretaria del centre fins al dia 29 de gener de 2021.

Podeu consultar la convocatòria i els documents a presentar fent clic ací

Aula Aire Lliure IES Matilde Salvador

 

En l’actual crisi sanitària, resulta evident, i així ho avalen nombrosos estudis, el major contagi per COVID en espais tancats. Per aquest motiu en l’IES Matilde Salvador es va plantejar la idoneïtat de crear una aula a l’aire lliure aprofitant l’espai de l’hort escolar i la zona d’ombreig ja present.

 

Aquest projecte naix no sols com un fi en ell mateix, sinó com una eina d’aprenentatge actiu en el qual es va triar el curs de 2n d’ESO per a la seua realització, ja que coneixen les tècniques i els materials de construcció explicats en 1r i així poden desenvolupar els continguts d’expressió gràfica en fer l’esbós.

 

Amb la premissa de poder albergar a 20 alumnes amb una separació d’almenys metre i mig entre ells i una vegada aprovada la millor de les propostes, s’ha fet un pressupost amb diverses pàgines web de magatzems de construcció per tal de comprar el material més econòmic.

 

Setmana a setmana l’alumnat ha fet els fonaments, ha falcat els blocs, ha tallat i cargolat els taulons i finalment ha cobert el voltant d’aquesta aula per millorar la privacitat fins aconseguir el resultat final i que puga ser emprada per tota la comunitat educativa del centre.

 

Campanya “Una pulsera, una sonrisa. Fundación Aladina”

Campaña Aladina

El curs passat 2019/2020, en el mòdul de "Promoció de la Salut i Suport Psicològic al Pacient", els alumnes i alumnes del Cicle de "Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria" del Nocturn, van dur a terme una campanya per a per a ajudar als xiquets i xiquetes amb càncer de la Fundació Aladina.

Per a això, van realitzar un vídeo per a promocionar la campanya en totes les aules de l'institut sota el títol: Una pulsera, una sonrisa. Fundación Aladina.

Van aconseguir recaptar 710€ per a la Fundació, fent de l'IES Matilde Salvador un col·legi solidari amb el corresponent segell que així ho acredita.

Volem donar les gràcies a totes aquelles persones que heu participat en aquesta gran labor col·laborant amb la polsera solidària!

Ací us deixem l'enllaç per a tots i totes aquelles que no l'hàgeu vist: