Departament de tecnologia

20210421_075227
20210421_080656
20210421_075244
20210421_075516

En la societat del segle XXI, la riquesa d'un país i el seu grau de creixement econòmic vénen expressats pel PIB o valor de tots els béns i serveis finals produïts dins d'una nació en un any determinat. Per tant, queda directament relacionada aquesta riquesa amb el grau de desenvolupament tecnològic del país, sent aquest un dels motors econòmics de la societat.

Per a les properes generacions resulta fonamental conèixer la tecnologia i saber utilitzar-la i aplicar-la per tal d'aprofitar els beneficis que suposa tenir-la. Pensant en ser sostenibles, no esgotar els recursos que disposem i generar el mínim impacte ambiental possible.

L'educació genera persones amb més iniciativa, coneixements, aspiracions, més preparades... i sobretot capaços de desenvolupar i fer créixer una societat. La tecnologia ens ensenya a pensar, a relacionar-nos, a reflexionar i entendre els avenços que ha tingut la societat, avenços que tenim al nostre abast i amb els quals convivim dia a dia.

L'assignatura de tecnologia compila coneixements de física, química, matemàtiques, electricitat, electrònica, propietats dels materials ... Així mateix, estimula la creativitat i les destreses dels alumnes permetent la comprensió i aplicació dels coneixements teoricopràctics de la societat tecnològica actual. Lluny de ser entesa, com moltes vegades passa, com una assignatura de treballs manuals.

El mètode de projectes es presenta com un mitjà eficaç de treball, tant cooperatiu com autònom, mètode que suposa a l'assignatura un eix vertebrador. D'aquesta manera, treballa competències fonamentals al permetre el mateix temps ensenyar continguts i que l'alumne busque solucions a diferents problemes.

La tecnologia industrial a batxillerat és indispensable per a futures i futurs enginyers, enginyeres, arquitectes i arquitectes. Professions que han quedat en un grau més rellevant en aquesta crisi que estem vivint.

Membres (curs 2020-2021).

 • DIEGO ZARAGOZÁ BLASCO (cap de departament); Llicenciat en Químiques. Graduat en Enginyeria Química. Horari d’atenció: Dilluns de 11.10 a 12.05.
 • CONSUELO BRU VALLS; Llicenciada en ciències Químiques. Horari d’atenció: Dimecres de 11.10 a 12.05.
 • SUSANA GIL RUBIO; Llicenciada en Químiques. Horari d’atenció: Divendres de 12.05 a 13.00.
 • LAURA ROMERO CARRATALÁ; Enginyera Tècnica en Disseny Industrial. Horari d’atenció: Dimarts de 11.10 a 12.05.

Matèries impartides.

 • 1r ESO, TECNOLOGIES (OBLIGATÒRIA)
 • 2n ESO, TECNOLOGIES (OBLIGATÒRIA)
 • 4t ESO, TECNOLOGIA APLICADA (OBLIGATÒRIA)

Optatives oferides.

 • 3r ESO, TECNOLOGIES
 • 3r ESO, TECNOLOGIA MEDIAMBIENTAL
 • 4t ESO, TECNOLOGIA ACADÈMICA
 • 4t ESO, PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS
 • 1r BATXILLERAT, TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
 • 2n BATXILLERAT, TECNOLOGIA INDUSTRIAL II
 • 2n BATXILLERAT, IMATGE I SO

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes d'abril segons el següent calendari:

  • Recuperació 1ESO, 2ESO, 3ESO (15-4-21 a les 16:00).

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2020-2021.

Altres recursos d'interès.

Departament de religió

Membres (curs 2020-2021).

 • Professor A (cap del departament). Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .
 • Professor B. Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .

Matèries impartides.

 • Assignatura A (1ESO).
 • Assignatura B (2ESO).

Optatives oferides.

 • Optativa 1 (1ESO).
 • Optativa 2 (2ESO).

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes de maig segons el següent calendari:

 • Recuperació 1ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).
 • Recuperació 2ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2020-2021.

Altres recursos d'interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament d’orientació

Membres (curs 2020-2021).

 • Sara García Malo (cap del departament). Horari d'atenció: dijous de 8:00 a 8:55
 • Celia Campos González (Orientadora). Horari d'atenció: divendres  de 9:50 a 10:45 .
 • M. Tremedal Gracia Ramos ( P.T). Horari d'atenció: dimecres de 11:10 a 12:05.
 • Sara Cano Mendoza (A.L)

Programacions.

Altres recursos d'interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de música

Membres (curs 2020-2021).

 • Professor A (cap del departament). Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .
 • Professor B. Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .

Matèries impartides.

 • Assignatura A (1ESO).
 • Assignatura B (2ESO).

Optatives oferides.

 • Optativa 1 (1ESO).
 • Optativa 2 (2ESO).

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes de maig segons el següent calendari:

 • Recuperació 1ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).
 • Recuperació 2ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2020-2021.

Altres recursos d'interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de matemàtiques

Membres (curs 2020-2021).

 • Professor A (cap del departament). Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .
 • Professor B. Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .

Matèries impartides.

 • Assignatura A (1ESO).
 • Assignatura B (2ESO).

Optatives oferides.

 • Optativa 1 (1ESO).
 • Optativa 2 (2ESO).

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes de maig segons el següent calendari:

 • Recuperació 1ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).
 • Recuperació 2ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2020-2021.

Altres recursos d'interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de castellà

Membres (curs 2021-2022)

 • Teresa Beltrán Pradas (cap del departament). Horari d'atenció:  .
 • César Cubillas Aibar. Horari d'atenció:
 • Celia Llobat Guarino. Horari d'atenció:  .
 • Amelia Pérez Adelantado. Horari d'atenció:

Matèries impartides.

 • Llengua castellana i literatura (1r ESO-2n -Batx).
 • Literatura universal (1r Batx).
 • Àmbit de comunicació i societat (FPB)

Optatives oferides.

 • Literatura universal (1r Batx).

Programacions.

Recuperació de pendents.

Es podrá recuperar la materia pendent del curs anterior si s'aprova la 1a i 2a avaluació del curs actual.

Activitats extraescolars.

De moment, no hi ha cap activitat extraescolar programada per al  curs 2021-2022.

Altres recursos d'interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament de llatí

Membres (curs 2020-2021).

 • Professor A (cap del departament). Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .
 • Professor B. Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .

Matèries impartides.

 • Assignatura A (1ESO).
 • Assignatura B (2ESO).

Optatives oferides.

 • Optativa 1 (1ESO).
 • Optativa 2 (2ESO).

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes de maig segons el següent calendari:

 • Recuperació 1ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).
 • Recuperació 2ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2020-2021.

Altres recursos d'interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.

Departament d’informàtica

binary-2925964

Membres (curs 2020-2021).

 • Adsuara Nebot, Ramón (cap del departament). Horari d'atenció: dilluns de 12:05 a 13:00 .
 • Felip Viciano, Enric. Horari d'atenció: dijous de 8:55 a 9:50 .
 • Martínez Romero, Ángela. Horari d'atenció: dimecres de 16:55 a 17:50 .
 • Sancho Vaquerizo, Carlos. Horari d'atenció: dimarts de 16:00 a 16:55 .

Estudis d'informàtica.

Educació Secundaria Obligatòria.

En l’Educació Secundaria Obligatòria és possible cursar l’assignatura d’Informàtica en tots els cursos des de 1r fins a 4t, sense tindre cura de haver-la cursat o no en anys anteriors.

En els cursos des de 1r a 3r d'ESO és una matèria optativa que pertany al bloc d'assignatures de lliure configuració autonòmica.

En 4t rep el nom de Tecnologies de la informació i comunicació i és una matèria optativa que pertany al bloc d'assignatures específiques.

Batxillerat.
Formació professional bàsica.

Matèries impartides.

 • 1r ESO: Informàtica (optativa).
 • 2n ESO: Informàtica (optativa).
 • 3r ESO: Informàtica (optativa).
 • 4t ESO: Tecnologies de la informació i comunicació (optativa).
 • 1r Batxiller: Tecnologies de la informació i comunicació I (optativa).
 • 1r FPB de Informàtica d'oficina: Ofimàtica i arxiu de documents.
 • 1r FPB de Informàtica d'oficina: Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
 • 2n FPB de Informàtica d'oficina: Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
 • 2n FPB de Informàtica d'oficina: Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes d'abril segons el següent calendari:

 • Recuperació 1ESO: dimarts 20-04-2021 a les 16:00 en l'aula d'informàtica 2.

Activitats extraescolars.

No està prevista cap activitat extraescolars en el curs 2020-2021.

Altres recursos d'interès.

Departament d’anglés

Membres (curs 2020-2021).

 • Professor A (cap del departament). Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .
 • Professor B. Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 9:50 .

Matèries impartides.

 • Assignatura A (1ESO).
 • Assignatura B (2ESO).

Optatives oferides.

 • Optativa 1 (1ESO).
 • Optativa 2 (2ESO).

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes de maig segons el següent calendari:

 • Recuperació 1ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).
 • Recuperació 2ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2020-2021.

Altres recursos d'interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.