Banc de llibres

Banc de llibres curs 2019-2020

Protocol per tornar els llibres al centre (COVID-19)

  1. Els llibres seran lliurats en una bossa de plàstic amb el nom de l’alumne en majúscules i el curs visibles.
  2. A més, haurà de dur el document de lliurament de llibres de Conselleria degudament emplenat. Pot accedir a ell fent clic ACÍ.
  3. Els llibres no seran baremats aquest curs per motius de seguretat, per tant és responsabilitat de les famílies lliurar-los en les millors condicions possibles. SENSE FUNDES (guardeu-les per al curs vinent ).
  4. Al centre acudirà un únic membre de la família, bé l’alumne o un familiar si aquest no pogués, amb MASCARETA.
  5. Vindrà al centre el dia i l’hora assenyalada pel tutor/a. Preguem puntualitat. Podeu consultar el calendari ACÍ.
  6. Entraran per la porta de darrere, Av. Almassora. Els llibres es recolliran al gimnàs. L’alumne esperarà en filera guardant la distància de seguretat fins que li donen pas.
  7. Una vegada a l’interior es farà la comprovació que estan tots els llibres. Els llibres només els podrà manipular l’alumne.
  8. Una vegada comprovats els llibres, els tornarà a posar dins la borsa i els deixarà a la taula del seu curs.
  9. Els llibres romandran al centre fins setembre que seran repartits a l’alumnat participant.
  10. Els alumnes que vulguen participar per primera vegada en Banc de llibres hauran de dur la sol·licitud telemàtica de casa junt el lot de llibres en les mateixes condicions que la resta de l’alumnat.