FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacions

Grau Superior 720 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Expert/a en ciberseguretat. Auditor/a de ciberseguretat. Consultor/a de ciberseguretat. Hacker ètic.

REQUISITS D’ACCÉS

 • Títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • Títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.
 • Títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web.
 • Títol de Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.
 • Títol de Tècnic Superior en Manteniment Electrònic.

QUÈ APRENDRÉ I FER

 • Elaborar i implementar plans de prevenció i conscienciació en ciberseguretat en l’organització, aplicant la normativa vigent.
 • Detectar i investigar incidents de ciberseguretat, documentant-los i incloent-los en els plans de securización de l’organització.
 • Dissenyar plans de securización contemplant les millors pràctiques per al bastionado de sistemes i xarxes.
 • Configurar sistemes de control d’accés i autenticació en sistemes informàtics, complint els requisits de seguretat i minimitzant les possibilitats d’exposició a atacs.
 • Dissenyar i administrar sistemes informàtics en xarxa i aplicar les polítiques de seguretat establides, garantint la funcionalitat requerida amb un nivell de risc controlat.
 • Analitzar el nivell de seguretat requerit per les aplicacions i els vectors d’atac més habituals, evitant incidents de ciberseguretat.
 • Implantar sistemes segurs de desplegat de programari amb l’adequada coordinació entre els desenvolupadors i els responsables de l’operació del programari.
 • Realitzar anàlisi forenses informàtics analitzant i registrant la informació rellevant relacionada.
 • Detectar vulnerabilitats en sistemes, xarxes i aplicacions, avaluant els riscos associats.
 • Definir i aplicar procediments per al compliment normatiu en matèria de ciberseguretat i de protecció de dades personals, implementant-los tant internament com en relació amb tercers.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa complint amb la legislació vigent, responent als requisits establits.

MÒDULS PROFESSIONALS

● Incidents de ciberseguretat120h (4h/sem.)
● Bastionado de xarxes i sistemes210h (7h/sem.)
● Posada en producció segura120h (4h/sem.)
● Anàlisi forense informàtic120h (4h/sem.)
● Hacking ètic120h (4h/sem.)
● Normativa de ciberseguretat30h (1h/sem.)

MÉS INFORMACIÓ