Cap a un centre sostenible

El present projecte s’emmarca dins del compromís adquirit amb la Regidoria de Medi ambient de l’Ajuntament d’Alacant, dins del projecte municipal “L’escola sostenible”, amb l’objectiu d’iniciar un programa integral d’educació ambiental en l’IES Mare Nostrum.

Dins de l’Agenda 2030, L’Educació per al desenvolupament sostenible (EDS) és una part essencial. Els joves de hui són les generacions futures que hauran de prendre decisions importants per al planeta i la humanitat.

Durant el curs passat, va sorgir la idea de posar en funcionament un hort escolar que permetera als alumnes i alumnes interaccionar directament amb el medi ambient i relacionar-lo amb temes com el consum, l’alimentació, la salut, el reciclatge, el desenvolupament dels pobles i amb valors com l’equitat i la solidaritat, servint al mateix temps com a estratègia per a la millora de la convivència.

Objectius “Cap a un centre sostenible”

Objectiu general

L’objectiu principal és implicar a tota la comunitat educativa en la reducció real de l’impacte ambiental en el centre, promovent una actitud responsable davant els problemes del nostre planeta.

Objectius específics

 • Promoure entre els alumnes i alumnes, professorat, famílies i personal d’administració i servei, hàbits responsables, fomentant un ús més sostenible dels recursos.
 • Facilitar una formació ambiental als professors que permeta al seu torn formar als alumnes i alumnes quant a l’educació ambiental per al desenvolupament sostenible.
 • Integrar i desenvolupar continguts sobre l’educació ambiental en totes l’àrees i cursos, amb la finalitat de convertir al centre en agent que propicie el canvi d’actituds per a un futur viable del nostre planeta.
 • Conscienciar a l’alumnat sobre la repercussió i influència del seu comportament en el medi ambient, així com la necessitat de respostes actives i responsables en la resolució de problemes ambientals.
 • Educar en els valors de respecte cap als éssers vius i medi ambient.
 • Contribuir en el desenvolupament de la personalitat i les capacitats de l’alumnat, sabent que seran les persones adultes del futur i que, per tant, hauran de mantindre una relació respectuosa amb el medi ambient.

Capitule 1 del seminari de ràdio. El guió

En aquest capitule parlem de com podem elaborar un guió per a posteriorment gravar un podcast en el nostre estudi d’Onda Mare.

S’han consultat diferents fonts i resumim un capítol sobre guió del llibre “Podcasting: així ho faig jo i així ho pots fer el teu” de l’autor i podcaster Emilio Cano. Emilio és creador d’alguns podcasts com Emicar daily, Weekly i Promopodcast.

Principalment tenim 4 passos:

 1. Presentació
 2. Introducció
 3. Desenvolupament del tema
 4. Comiat

Hem de parar atenció a l’acompanyament musical o sonor del nostre podcast, això es diu la producció sonora del podcast, per a això hem de descarregar música sense drets d’autor, o Creative Commons Rights o pagar els drets de la música amb drets. La nostra música sense drets d’autor és la cançó “Bad luck blues”. L’hem descarregada d’https://www.purple-planet.com.

Us deixe un post i un vídeo de YouTube on trobar aquesta música sense drets d’autor o amb drets Creative Commons.

Si vols escoltar aquest capítol 1 prem sobre l’enllaç: Capítol 1. El guió.

Donar-li les gràcies a Juanma Matas, el nostre Màster i controlador de so en l’elaboració del podcast, que sense ell això no hauria sigut possible i a Rocio Arques i Marisol Sampere per la seua participació en l’enregistrament.

INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS 2024

Normativa i calendari

Termini per a la inscripció: Del 20 al 28 de març de 2024, tots dos inclusivament.

Condicions d’accés:

 • Grau Mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant el 2024.
 • Grau Superior: Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant 2024.

Es poden entregar les sol·licituds de manera presencial en la secretària del centre, vens amb els documents emplenats i impresos i ens els lliuraments.

Si no pots vindre ens els pots enviar per correu electrònic a l’adreça 03012736.secretària+ppaa@edu.gva.es. Recorda que has d’incloure TOTS els arxius en el correu electrònic, tal com ho faries si els portares en persona al centre.

Ací tens els impresos i la informació per a inscriure’t.

GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Beques d’FP desplaçament.

Publicació dels llistat d’admesos i exclosa en la beques d’FP de les diferents modalitats per a aquest curs 2021-22

Resultats de CONCESIJÓN – NO CONCESSIÓ Beques d’FP

DESPLAÇAMENT DUAL EMPRESES

DESPLAÇAMENT FCT

DESPLAMIENTO ASSISTÈNCIA FP

Presentació de reclamacions en la secretària del centre els dies 26,27 i 28 de juliol 2022.


Prem sobre els enllaços per a descarregar l’arxiu i consultar les dades. S’han omesos dades personals, com a DNI, NIA, adreça etc

Per a presentar reclamació es pot realitzar en la secretària del centre el dilluns 30 i dimarts 31 de maig.

CONVALIDACIONS

Vídeo de la videoconferència realitzada per Teams el 18/09/23 aclarint dubtes i explicant el procediment. Prem ací per a anar al vídeo en Youtube.

Alumnat FP de matrícula ordinària

 • Sol·licituds dirigides al centre - Des del dilluns 19 de setembre fins al divendres 20 d'octubre de 2023 per als alumnes matrículados per al curs 23-24.
 • Sol·licituds dirigides al Ministeri d'Educació - Convocatòria oberta permanentment.

Alumnat ESO/ BATXILLERAT

 • Informació per a convalidacions d'ESO i Batxillerat per estudis de música o dansa, o per ser esportistes d'elit, així com sol·licituds i normativa. Prem ací per a anar al lloc.
 • El període per a solicitat convalidació en l'ESO / Batxillerat finalitza el 31 d'octubre de 2023

Resolucions

Els alumnes podran veure el resultat de les convalidacions mitjançant l'aplicació de la Web Família.

Les resolucions de les convalidacions s'entreguen al tutor, com en cursos anteriors, i aquest s'encarregarà de repartir-les als seus alumnes. També el tutor tindrà un llistat resum amb tots els resultats.

El tutor tindrà el llistat de les convalidacions dels seus alumnes, si hi ha algun problema o alguna altra incidència, és llavors quan l'alumne s'ha de posar en contacte amb la secretària del centre, però abans s'ha de preguntar al tutor o tutora corresponent.

Informació sobre convalidacions

 • Informació per a convalidacions d'ESO i Batxillerat per estudis de música o dansa, o per ser esportistes d'elit, així com sol·licituds i normativa. Prem ací per a anar al lloc.
 • Informació general per a convalidacions d'FP:
  • Informació de la Conselleria d'Educació: Prem aqui.

   IMPORTANT CONSULTAR AQUEST ENLLAÇ PER A RESOLDRE QUALSEVOL DUBTE SOBRE CONVALIDACIONS.

  • Informació àmplia sobre convalidacions en el portal TodoFP . Prem ací.
  • Normativa de suport per a les convalidacions d'FP. Prem ací.
  • Les resolucions a les convalidacions es comunicaran per email i també al vostre tutor, l'email és l'assignat a cada alumne pel centre.

Documentació a aportar

 • Imprés per a demanar convalidació des de Títols LOE Annex XV
  • Porteu juntament amb l'imprés de sol·licitud, el certificat dels estudis que s'aporten per a la convalidació, original i fotocòpia. Si l'alumne ha estudiat en el nostre centre, no fa falta aportar aqueix certificat perquè el tenim nosaltres, però ha d'indicar-lo en la sol·licitud.
  • La sol·licitud s'han de portar DUES còpies, una per a l'interessat i una altra per a nosaltres. S'ha de signar.
 • Imprés per a demanar convalidació des d'estudis universitaris Prem ací per a anar a la convocatòria del MEFP. Prem aqui per a anar a la sol·licitud Annex V de l'Ordre (última pàgina)

Per a més informació respecte a les sol·licituds dirigides al Ministeri d'Educació i Formació Professional, prem ací.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de convalidació han de presentar-se de manera física en la secretaria del centre, al costat del certificat dels estudis cursats que s'aporten per a la convalidació. Nota aclaridora: si eres un alumne que ha estudiat amb nosaltres aqueix certificat ja el tenim, només has d'indicar-lo en la sol·licitud.

Per a aquells alumnes de semipresencial que els resulte difícil desplaçar-se al centre poden enviar la documentació per correu postal a la següent adreça:

IES Mare Nostrum (Convalidacions)
C/ Beat Fco. Castelló Aleu s/n
03008 Alacant