Dates d’exàmens semipresencials (curs 2023 – 2024)

Segons la normativa vigent, els exàmens es podran realitzar fins a cinc dies consecutius de les següents setmanes:

Exàmens dels mòduls de segon

  • Primera avaluació: del 27 de novembre a l’1 de desembre de 2023
  • Avaluació final ordinària: del 4 al 8 de març de 2024

Exàmens dels mòduls de primer

  • Primera avaluació: de l’11 al 15 de desembre de 2023
  • Segona avaluació: de l’11 al 15 de març de 2024
  • Avaluació final ordinària: del 3 al 7 de juny de 2024

Les dates i hores exactes es comunicaran amb la major antelació possible.