Fulles de matricula per a Assistència Direcció presencial curs 23-24

Matricula per a Assistència Direcció presencial

per al curs 2023-2024

Descàrrega els següents arxius i imprimelos per a presentar-los en el centre el dia i hora de la teua cita de matrícula.

  • DIA PER A la MATRÍCULA de manera presencial en la secretària del centre: dimarts 25 de juliol de 12.30 a 13.30 hores.
  • En TELEMATRICULA del 20 al 27 de juliol de 2023

Per a formalitzar la matrícula només has d'aportar aquests documents:

Descàrrega les instruccions de matrícula ací.

  1. Fulla matricula
  2. Justificant d'ingrés de la taxa, realitza una transferència i imprimeix el justificant per a portar-lo en formalitzar la matrícula. Tibe el document juntament amb les fulles de matrícula.
  3. Acceptació de les normes de convivència
  4. Accés a la Web Família per a consultar en línia el teu expedient.
  5. Fotocòpia de DNI. Porta també l'original per a comprovar amb la fotocòpia
  6. Si no has aportat el requisit acadèmic quan vas fer l'admissió, perquè es va obtindre en línia, has d'aportar ara en la matrícula el requisit. Has de portar l'original i una fotocòpia.

Pots descarregar-te els documents en els següents enllaços:

Ultime dia per a formalitzar la matrícula el divendres 27 de juliol de 2023 . Els alumnes que no ho facen perdran la seua plaça escolar.