MODIFICACIÓ!!! Dates d’examen Proves d’Accés 2023


Examen de Prova d'Accés Grau Mitjà:

Dilluns 23 i dimarts 24 de maig de 2023, en SALON d'ACTES ( 9.00 del matí)

Important portar Identificació (DNI, NIE, Passaport, Carnet escolar, etc.) per a poder realitzar l'examen.

GRAU MITJÀ: Lloc de l'examen Sala d'actes
Dilluns 22 de maig 2023 Dimarts 23 de maig 2023
9-10 h Llengua 9-10 h Matemàtiques
10.15 – 11.15 h Ciències socials: Geografia i Història 10.15-11 h Ciències de la Naturalesa
11.30-12.15 h Anglés 11.15-12 h Tractament de la informació

Examen de Prova d'Accés Grau Superior opció A i B:

A causa del tancament del centre el dia 23 de maig de 2023 per l'emergència de pluja, es posposa l'examen de hui al dilluns 29 de maig a la mateixa hora.

Dilluns 22 maig (15.00 h) i dilluns 29 de maig (16.00 h) de 2023 , en SALON d'ACTES

Important portar Identificació (DNI, NIE, Passaport, Carnet escolar, etc.) per a  poder realitzar l'examen.

GRAU SUPERIOR: Lloc de l'examen Sala d'actes del centre
Dilluns 23 de maig Dilluns 29 de Maig
15.00-16.15 Llengua 16.00-17.15 Especifica1 i Especifica2

Se cita a tots els alumnes a les 16.00 per a iniciar la part específica.

Geografia i Història

Economia

Física i Química

Dibuix tècnic

Tecnologia

16.30-17.45 Anglés
18.00-19.15 Matemàtiques 17.30-18.45
19.30-20.15 Informàtica
  • Publicació provisional de notes 30 maig.
  • Reclamació a les notes provisionals des de 2 al 6 de juny
  • Llistat de notes DEFINITIU el 8 de juny.
  • Acabe de lliurament de documentació justificativa per a les exempcions del 21 de març al 30 de juny de 2023. Per a l'alumnat que es trobe cursant 4ºESO, podran entregar la documentació justificativa d'exempció d'alguna part de la prova d'accés de grau mitjà fins al 30 de juny de 2023 en el centre examinador, i els centres expediran la certificació de complir el Requisit Acadèmic per haver aprovat aquesta prova d'accés a cicles de grau mitjà fins al 3 de juliol de 2023.
  • Lliurament de certificats finals des del 7 juny al 3 juliol.