Termini d’inscripció per a Proves d’Accés. Del 20/03 al 31/3 2023

Normativa i calendari

Termini per a la inscripció: Del dilluns 20 al divendres 31 de març de 2023, tots dos inclusivament.

Condicions d’accés:

  • Grau Mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant el 2021.
  • Grau Superior: Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant 2021.

Emplenar els impresos: Es poden descarregar des d’internet en els següents enllaços:

GRAU MITJÀ:

GRAU SUPERIOR:

Es poden entregar les sol·licituds de manera presencial en la secretària del centre, en format electrònic a l’adreça d’email 03012736.secret@gva.es,