Proves per a l’obtenció del títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior de F.P.

  • Dates INSCRIPCIÓ: Del 30 de gener al 10 de febrer de 2023, els dos inclusivament.
  • Publicació llestes provisionals de persones admeses i excloses: 17 de febrer 2023.
  • Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses: del 20 al 21 de febrer de 2023.
  • Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses: 27 de febrer de 2023.
  • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula: Fins al 29 de març de 2023.
  • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l’alumnat: Fins al 7 de març de 2023.
  • Realització proves: entre el 18 i el  28 d’abril de 2023 en calendari que es publicarà oportunament.
  • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2023.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Normativa sobre de les proves d'accés

És important que li dones una ullada a la pàgina oficial de GVA sobre les Proves d'Accés. Et deixem diversos enllaços.

Requisits

Condicions d'accés:

  • Grau Mitjà: Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs.
  • Grau Superior: Tindre 19 anys d'edat o cumplilos durant l'any en curs.

Emplenar els impresos: Es poden descarregar des d'internet en els següents enllaços:

GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

 

Termini d’inscripció per a Proves d’Accés. Del 20/03 al 31/3 2023

Normativa i calendari Termini per a la inscripció: Del dilluns 20 al divendres 31 de març de 2022, tots dos inclusivament. Condicions d’accés: Grau Mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant el 2021.Grau Superior: Tindre 19 anys d’edat o cumplilos durant 2021. Emplenar els impresos: Es poden descarregar des d’internet en els següents enllaços: … Read more

Leer más