Dates d’exàmens semipresencials (curs 2022 – 2023)

Segons la normativa vigent, els exàmens es podran realitzar fins a cinc dies consecutius de les següents setmanes:

Exàmens dels mòduls de segon

  • Primera avaluació: del 28 de novembre al 2 de desembre de 2022
  • Avaluació final ordinària: del 6 al 10 de març de 2023

Exàmens dels mòduls de primer

  • Primera avaluació: del 12 al 16 de desembre de 2022
  • Segona avaluació: del 13 al 17 de març de 2023
  • Avaluació final ordinària: del 5 al 9 de juny de 2023

Les dates i hores exactes es comunicaran amb la major antelació possible.