Fulles de matrícula DAW curs 22-23

Matricula per a Desenvolupament Aplicacions Web presencial

per al curs 2022-2023

Descàrrega els següents arxius i imprimelos per a presentar-los en el centre el dia i hora de la teua cita de matrícula.

Per a formalitzar la matrícula només has d’aportar aquests documents:

  1. Fulla matricula
  2. Justificant d’ingrés de la taxa, realitza una transferència i imprimeix el justificant per a portar-lo en formalitzar la matrícula. Tens el document juntament amb les fulles de matrícula.
  3. Acceptació de les normes de convivència
  4. Accés a la Web Família per a consultar en línia el teu expedient.
  5. Fotocòpia de DNI. Porta també l’original per a comprovar amb la fotocòpia
  6. Si no has aportat el requisit acadèmic quan vas fer l’admissió, perquè es va obtindre en línia, has d’aportar ara en la matrícula el requisit. Has de portar l’original i una fotocòpia.

Pots descarregar-te els documents en els següents enllaços:

Ultime dia per a formalitzar la matrícula el divendres 29 de juliol de 2022. Els alumnes que no ho facen perdran la seua plaça escolar.