Exempció de FCT

Les sol·licituds per a l’exempció de la FCT es poden presentar a partir de l’1 de setembre de 2022 en la secretària d’aquest centre.

Curs escolar 2022-2023. Data final per a admissió de sol·licituds d’exempció 28 de febrer 2023.

Què ha de certificar l’empresa per a poder sol·licitar l’exempció? Aquests documents que apareixen a continuació són orientatius i han d’anar en paper de l’empresa amb les dades d’aquesta.