Qualificacions definitives proves d’accés cicles 2022

Publicació de les qualificacions DEFINITIVES de les proves d’accés a cicles formatius convocatòria 2022

Grau mitjà:

  • Notes definitives. Es publicaran les notes definitives del 3 de juny a l’1 juliol. Prem ací per a veure les notes de cada assignatura. Prem ací per a veure la nota mitjana final.

Grau superior opció A. Humanitats i Ciències Socials

  • Notes definitives. Es publicaran les notes definitives del 3 de juny a l’1 juliol. Prem ací per a veure les notes de cada assignatura. Prem ací per a veure la nota mitjana final.

Grau superior opció B. Tecnologia

  • Notes definitives. Es publicaran les notes definitives del 3 de juny a l’1 juliol. Prem ací per a veure les notes de cada assignatura. Prem ací per a veure la nota mitjana final.

Els certificats es poden recollir en la secretària del centre a partir del dia 3 de juny de 202 fins al 4 de juliol de 2022.

Es recorda als alumnes i alumnes que han de portar el certificat d’apte al centre que demanen en primera opció en la sol·licitud d’admissió sempre que no siga l’IES Mare Nostrum,  els alumnes que demanen l’IES Mare Nostrum com a primera opció i s’examinen de la prova d’accés en l’IES Mare Nostrum ja ho recuperem i gravem la seua nota en l’admissió.