MATRÍCULA DELS ALUMNES DEL CENTRE

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE PRESENCIALS

(Aquesta informació no és vàlida per als alumnes de semipresencial del centre)

Els alumnes presencials del centre que passen al curs següent o repetisquen curs en la mateixa etapa educativa, NO NECESSITEN fer cap mena d'admissió prèvia (sol·licitud de plaça) o preinscripció, ja que tenen la seua plaça presencial reservada en el centre per al cuso següent, per tant passen a realitzar la matrícula. Aquests alumnes interns són:

 • Alumnes de 1ºESO, 2ºESO i 3ºESO que passen al curs següent o repeteixen el mateix curs.
 • Alumnes de 1r de Batxillerat
 • Alumnes de 1r de Cicles Formatius PRESENCIALS.
 • Repetidors de qualsevol curs presencial.

A més dels alumnes anteriors, aquells alumnes que es troben en els últims cursos de cada etapa i no superen el curs, amb la qual cosa han de repetir, també es considerán alumnes interns del centre i continuen conservant la seua plaça.

S'ha organitzat un sistema de matrícula a través de la plataforma "AULES" creant diferents cursos que entraran en diferents dates per a gestionar la matricula dels alumnes interns i evitar que hagen de vindre al centre de manera presencial.

CICLES FORMATIUS PRESENCIALS La matricula es realitzarà en l'espai d'aules MATRICULA FPPRESENCIAL  que estarà obert des del dia 17 de juny fins a el  6 de juliol, tindran accés els alumnes de Cicles Formatius Presencials del centre i podran formalitzar la matricula emplenant un formulari i pujant els arxius dins de l'espai d'aules.

 • Alumnes que superen el curs el 17 de juny i hagen de matricular-se en 2n curs presencial: Matrícula des del 17 de juny fins al 6 de juliol de 2022. Tindran accés al curs d'Aules creat per a formalitzar la matrícula MATRICULA FPPRESENCIAL.
 • Alumnes que hagen d'anar als exàmens extraordinaris tindran accés al curs d'Aules MATRICULA FPPRESENCIAL a partir del 1 de juliol fins al 6 de juliol.
 • Els alumnes que repetisquen 2n curs de cicles presencials, tindran accés al curs des de l'1 de juliol al 6 de juliol.
 • Els alumnes de 2n curs de cicles presencials que només hagen de cursar FCT i/o PROJECTE FINAL, tindran accés al curs d'Aules des de l'1 al 6 de juliol.

1ºESO alumnat adscrit (Sant Gabriel i El Palmerar). Matrícula des del 22 de juny al 6 de juliol de 2022 a través d'un formulari en la Web del centre.

ESO i Batxillerat alumnes del centre durant el curs actual:

 • 2n ESO: Espai d'aules anomenat MATRICULA 2ESO 22-23 per a alumnes que estan durant aquest curs 21-22 en 1ºESO.
  • Procés de matrícula és des del 25 de maig al 8 de juny de 2022. Selecció d'optatives de 2ºESO
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula des del 17 de juny al 6 de juliol.
  • Repetidors de 1ºESO matrícula i pagament de taxes des del 17 juny al 6 juliol, selecció d'optatives i pagament taxa en el curs d'Aules MATRICULA 1ESO 22-23.

 

 • 3r ESO: Espai d'aules anomenat MATRICULA 3ESO 22-23 per a alumnes que estan durant aquest curs 21-22 en 2ºESO.
  • Procés de matrícula i pagament de taxes des del 17 de juny al 6 de juliol 2022 en el curs d'Aules .
  • Repetidors de 2ºESO matrícula i pagament de taxes des del 17 de juny al 6 juliol 2022 en el curs d'Aules MATRICULA 2ESO 22-23.

 

 • 4t ESO: Espai d'aules anomenat MATRICULA 4ESO 22-23 per a alumnes que estan durant aquest curs 21-22 en 3ºESO.
  • Procés de matrícula és des del 25 de maig al 8 de juny de 2022. Selecció d'optatives de 4ºESO
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula des del 17 de juny al 6 de juliol.
  • Repetidors de 3ºESO matrícula i pagament de taxes des del 17 juny al 6 juliol, selecció d'optatives i pagament taxa en el curs d'Aules MATRICULA 3ESO 22-23.
  • Repetidors de 4ºESO matrícula i pagament de taxes des del 17 juny al 6 de juliol, selecció d'optatives i pagament taxa en aquest mateix curs de MATRICULA 4ESO 22-23

 

 • 2n BATXILLERAT: Espai d'aules anomenat MATRICULA 2BACHILLERATO 22-23 per als alumnes que estan durant aquest curs 21-22 en 1r Batxillerat.
  • Procés de matrícula és des del 25 de maig al 8 de juny de 2022. Selecció d'optatives de 2n Batxillerat
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula des del 17 de juny al 6 de juliol.
  • Repetidors de 1r Batxillerat matrícula i pagament de taxes des del 17 juny al 6 juliol, selecció d'optatives i pague taxa en el curs d'Aules en aquest mateix curs, en un apartat específic per a ells.
  • Repetidors de 2n Batxillerat matrícula i pagament de taxes des del 17 juny al 6 de juliol, selecció d'optatives i pagament taxa en aquest mateix curs de MATRICULA 2BACHILLERATO

 

 • Aquells alumnes que no superen el curs i hagen de repetir i matricular-se en el mateix curs que han cursat enguany, se'ls donarà accés al curs d'Aules tal com s'específica en les instruccions anteriors en les dates des del 17 juny al 6 juliol.