Termini d’inscripció per a Proves d’Accés. Del 21/03 al 31/3 2022

Normativa i calendari

Termini per a la inscripció: Del dilluns 21 al dijous 31 de març de 2022, tots dos inclusivament.

Condicions d'accés:

  • Grau Mitjà: Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant el 2021.
  • Grau Superior: Tindre 19 anys d'edat o cumplilos durant 2021.

Emplenar els impresos: Es poden descarregar des d'internet en els següents enllaços:

GRAU MITJÀ:

GRAU SUPERIOR:

Es poden entregar les sol·licituds de manera presencial en la secretària del centre, en format electrònic a l'adreça d'email 03012736.secret@gva.es, o bé usant el següent formulari.