PROVES PER A l’OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC/A I TÈCNIC/A SUPERIOR, CURS 2021-2022

Realització de la proves: Del 28 de març de 2022 al 8 d’abril de 2022 en calendari que es publicarà amb posterioritat.

Mes informació, prema ací.

Llistat definitiu d’admesos

Orientacions per a l’alumnat

Calendari de proves

Resultats provisionals

Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats (11, 12 i 13 d’abril).

Resultats definitius