Eleccions Consell Escolar 2021

El pròxim 18 de novembre se celebren en la comunitat valenciana les eleccions a consell escolar. El consell escolar és l’òrgan de participació de tots els sectors de la comunitat educativa. En aquestes eleccions es renova la primera meitat dels seus membres.

Qualsevol representant legal d’alumne matriculat en el centre pot presentar-se com a candidat.

Qualsevol alumne matriculat en el centre pot presentar-se com a candidat.

1r Comprovar que apareixem en el cens electoral.

  • Consultar cens electoral de famílies. Prem aqui.
  • Consultar cens electoral d’alumnat. Prem ací.

2n PER A PRESENTAR-NOS COM A CANDIDATS hem d’entregar en secretaria abans del dia 3 de novembre el formulari d’inscripció de candidat adjuntant una fotocòpia del DNI.

Si algú desitja presentar-se com a candidat/a deure entregar l’imprés de candidatura.

      • Candidatura de pares/ mares. Prema aqui per a descarregar.
      • Candidatura d’alumne/a. Prem aqui per a descarregar.

Les famílies poden exercir el seu dret al vot de dues formes:

  1. Presencialment el dia de les eleccions en el centre educatiu i votar en la mesa electoral de famílies.
  2. Mitjançant “vot de doble sobre”. Descarregar instruccions aqui.

Per a més informació pots consultar la web oficial que publica la Conselleria d’Educació. Prem ací per a anar.