Fulles de matricula per a Administració i Finances presencial curs 21-22

Matricula per a Administració i Finances presencial

per al curs 2021-2022

Descàrrega els següents arxius i imprimelos per a presentar-los en el centre el dia i hora de la teua cita de matrícula. Tens les cites de matrícula en els llistats d’admesos definitius que es publicaran el 22 de juliol de 2021. Prem aqui per a descarregar les instruccions.

  • AF 1r curs torn diürn amb CITA de Matrícula. Prem ací.
  • Llistat admesos AF 1r curs nocturn amb CITA de MATRÍCULA. Prem ací.
  • AF 2n curs nocturn amb CITA de Matrícula. Prem ací.

Per a formalitzar la matrícula només has d’aportar 4 documents:

  1. Fulla matricula
  2. Justificant d’ingrés de la taxa
  3. Acceptació de les normes de convivència
  4. Fotocòpia de DNI:

Pots descarregar-te els documents en els següents enllaços:

Ultime dia per a formalitzar la matrícula el divendres 30 de juliol de 2021. Els alumnes que no ho facen perdran la seua plaça.