Matricula dels alumnes del centre

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE PRESENCIALS

(Aquesta informació no és vàlida per als alumnes de semipresencial del centre)

Els alumnes presencials del centre que passen al curs següent o repetisquen en la mateixa etapa educativa, NO NECESSITEN fer cap mena d’admissió prèvia (sol·licitud de plaça) o preinscripció, ja que tenen la seua plaça presencial reservada en el centre per al cuso següent, per tant passen a realitzar la matrícula. Aquests alumnes interns són:

  • Alumnes de 1ºESO, 2ºESO i 3ºESO que passen al curs següent o repeteixen el mateix curs.
  • Alumnes de 1r de Batxillerat
  • Alumnes de 1r de Cicles Formatius PRESENCIALS.
  • Repetidors de qualsevol curs.

A més dels alumnes anteriors, aquells alumnes que es troben en els últims cursos de cada etapa i no superen el curs, amb la qual cosa han de repetir, també es considerán alumnes interns del centre i continuen conservant la seua plaça.

S’ha organitzat un sistema de matrícula a través de la plataforma “AULES” creant diferents cursos que entraran en funcionament en breu per a gestionar la matricula dels alumnes interns i evitar que hagen de vindre al centre de manera presencial.

ESO i Batxillerat: Hi haurà 2 fases de matrícula. FASE 1 per a la selecció d’optatives des del 17 al 30 maig, FASE 2 a partir del 18 de juny fins al 8 de juliol per a confirmar la matricula.

  • Espai d’aules anomenat MATRICULA 2ESO per a alumnes que estan durant aquest curs 20-21 en 1ºESO.
  • Espai d’aules anomenat MATRICULA 3ESO per a alumnes que estan durant aquest curs 20-21 en 2ºESO.
  • Espai d’aules anomenat MATRICULA 4ESO per a alumnes que estan durant aquest curs 20-21 en 3ºESO.
  • Espai d’aules anomenat MATRICULA 2BACHILLERATO per als alumnes que estan durant aquest curs 20-21 en 1r Batxillerat.
  • Aquells alumnes que no superen el curs i hagen de repetir i matricular-se en el mateix curs que han cursat enguany, es contactarà amb ells i se’ls donarà instruccions perquè formalitzen la matricula després de rebre les notes al juliol.

Cicles Formatius Presencials: Habra una única FASE de matricula en l’espai d’aules MATRICULA FPPRESENCIAL que estarà obert des del dia 18 de juny fins al 8 de juliol, tindran accés els alumnes de Cicles Formatius Presencials del centre i podran formalitzar la matricula emplenant un formulari i pujant els arxius dins de l’espai d’aules.

Tots els alumnes de Cicles Formatius Presencials recibiran un avís quan seán autoritzats a entrar en l’espai MATRICULA FPPRESENCIAL d’aules.