Proves per a l’obtenció del títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior de F.P.

  • Dates INSCRIPCIÓ: Del 26 d’abril al 7 de maig de 2021, tots dos inclusivament.
  • Publicació llestes provisionals de persones admeses i excloses: 14 de maig 2021.
  • Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses: del 14 al 21 de maig de 2021.
  • Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses: 26 de maig de 2021.
  • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula: del 13 a el  24 de setembre de 2021
  • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l’alumnat: Fins a l’11 de juny de 2021
  • Realització proves: entre l’11 al 22 d’octubre de 2021 en calendari que es publicarà oportunament.
  • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2021.

ORIENTACIONS A l’ALUMNAT

PUBLICACIÓ LLESTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES

  • Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses: del 14 al 21 de maig de 2021.

PUBLICACIÓ LLESTES DEFINITIVES DE PERSONES ADMESES

CALENDARI DE LES PROVES

QUALIFICACIONS PROVISIONALS

Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats (2, 3 i 4 de novembre).

Més informació: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior