Instruccions per a accedir al correu corporatiu

Descripció del servei

L’alumnat de l’IES Mare Nostrum disposarà d’un compte de correu corporativa una vegada es formalitze la seua matrícula en el centre. Aquest correu és creat pel personal de l’IES Mare Nostrum.

Accés al servei de correu

  1. Accedir a la pàgina de login de GMail (https://gmail.es)
  2. Iniciar sessió escrivint el nom d’usuari del compte del correu corporatiu
  3. El nom d’usuari de correu corporatiu està format pel primer cognom de l’alumne seguit del seu número d’expedient i finalment @iesmarenostrum.com
    Exemple: perez12345@iesmarenostrum.com

Contrasenya d’accés per a alumnat amb DNI

La contrasenya inicial per a aquest correu corporatiu és el DNI amb lletra majúscula completat a deu dígits afegint zeros per l’esquerra. Exemples:

  • Al DNI 12345678Z li correspon la contrasenya inicial 012345678Z
  • Al DNI   1234567L li correspon la contrasenya inicial 001234567L

Contrasenya d’accés per a alumnat amb NIE

La contrasenya inicial per a aquest correu corporatiu és el NIE amb lletres majúscules completat a deu dígits afegint zeros per l’esquerra després de la primera lletra.

  • Exemple: Al NIE Y1234567X li correspon la contrasenya inicial Y01234567X