Dates d’exàmens semipresencials

Els exàmens es realitzaran durant tres dies consecutius de les següents setmanes.

Exàmens dels mòduls de segon

  • Primera avaluació: del 7 a l’11 de desembre de 2020
  • Avaluació final ordinària: del 8 al 12 de març de 2021

Exàmens dels mòduls de primer

  • Primera avaluació: del 14 al 18 de desembre de 2020
  • Segona avaluació: del 15 al 19 de març de 2021
  • Avaluació final ordinària: del 7 a l’11 de juny de 2021

Les dates i hores exactes es comunicaran amb la major antelació possible.