Exempció de FCT

Les sol·licituds per a l’exempció de la FCT es poden presentar a partir del 10 de setembre de 2021 en la secretària d’aquest centre. Demana cita al 965 93 65 20.

Curs escolar 2021-2022. Data final per a admissió de sol·licituds d’exempció 26 de febrer 2021.

Què ha de certificar l’empresa per a poder sol·licitar l’exempció? Aquests documents que apareixen a continuació són orientatius i han d’anar en paper de l’empresa amb les dades d’aquesta.