TAXA 059 expedició de títols F.P.1r i F. P. 2n

TAXA 059 expedició de títols antics F.P.1r i F. P. 2n i duplicats de títols.     INSTRUCCIONS TAXA 059. 1. Podeu imprimir la taxa 046 del següent enllaç: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa059 Tens dues opcions, una de pagar telematicamente amb certificat digital i imprimir la taxa i l’altra d’imprimir la taxa i anar a un banc a … Read more

Taxa 046 – certificat A2 idiomes 13,74

    EXEMPLE TAXA 046 MANUAL PDF AMB IMAGENES: https://drive.google.com/open?id=1amncvygknxprl8n_o9z6xtnyzatj0vpm   TAXA 046. Certificat (o petició duplicat) Superació Nivell A2 ( Marco Común Europeu) Es pot imprimir la taxa 046 del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin En ÒRGAN GESTOR, es tria l’opció ALACANT. En Taxa, marcar Certificat (o petició duplicat) Superació Nivell A2 ( Marco Común Europeu) Si … Read more

Taxa 046. Historial de Batxiller 4,20

  EXEMPLE TAXA 046 MANUAL PDF AMB IMAGENES: https://drive.google.com/open?id=1amncvygknxprl8n_o9z6xtnyzatj0vpm   TAXA 046. – HISTORIAL BATXILLER   NOMÉS la pagaran els alumnes que cursen per primera vegada 1r de batxiller.   Es pot imprimir la taxa 046 del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin En ÒRGAN GESTOR, es tria l’opció ALACANT. En Taxa, marcar Expedició Historial Acadèmic Batxillerat Si és … Read more

COVID-19: normativa i resolucions.

  COVID-19: Comuniquem l’obertura del centre a partir del 18 de maig de 09.00-13.00 hores. Per a vindre al centre és necessari demanar cita prèvia al 966870140 o enviar email al 03008915@gva.es   Us deixem resolucions importants que afecten la comunitat educativa del centre. 4 de maig de 2020: Resolució de 4 de maig de … Read more

Sol.licitar equivaléncia Valencia grau elemental (B1) e Informació certificats d’equivalències estudis ESO-BACHILLER-FP-COU-BUP

El certificat de B1 (abans grau elemental) de la JQCV s’homologa per haver cursat i aprovat l’assignatura de valencià en els següents cursos i etapes educatives: En tots els cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria (Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994) En tots els cursos … Read more

Sol·licitar convalidació-homologació estudis estrangers. Adreça a Alacant i correu electrònic.

Com ja se’l va informar recentment, la Unitat d’Educació de la Subdelegació del Govern a Alacant és la unitat administrativa responsable de tramitar les sol·licituds d’homologació de títols i estudis estrangers -universitaris i no universitaris- remetent-les bé al Ministeri d’Educació i Formació Professional bé al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Actualment i mentre continue … Read more