Beques MEC 2023-2024 estudis postobligatoris, FpBásica, Batxiller, Cicles Mig-Superior-Semipresencial, etc… Termini del 27 de març al 17 de maig del 2023.

BEQUES MEC 2023/2024 PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS, FPBASICA, BATXILLER I CICLES MIG-SUPERIOR-SEMIPRESENCIAL, ESTUDIS UNIVERSITARIS I MÉS ESTUDIS.

Podran sol·licitar les beques d'aquesta convocatòria els estudiants que no superen una determinada renda i/o patrimoni familiar, que complisquen uns determinats requisits d'aprofitament acadèmic i es troben cursant en el 2023-2024 FP BÀSICA, BATXILLER, CICLES FORMATIUS, ESTUDIS UNIVERSITARIS I MÉS ESTUDIS.

Igual que l'any anterior 2022, per a aquest any 2023, en comptes de sol·licitar la beca al setembre-2023 per al curs pròxim 2023/2024, s'avançaran el termini a 27 març de 2023 fins al 17 de maig de 2023, a les 24,00 hora peninsular, tots dos inclusivament. Després d'aqueixa data no es pot sol·licitar beca. Hauràs de sol·licitar-la dins d'aquest termini, encara que no sàpies el que estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpies si estudiaràs o no.

No cal deixar la sol·licitud per a l'últim dia, perquè des del Ministeri poden demanar dades que estiguen en documents que el sol·licitant ha de buscar o consultar.

En el següent enllaç, teniu disponible les INSTRUCCIONS per a sol·licitar la beca, enllaços, preguntes freqüents, vídeos explicatius, etc… https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

TERMINI PRESENTACIÓ:

27 març de 2023 fins al 17de maig de 2023, a les 24,00 hora peninsular, tots dos inclusivament.

LLOC DE PRESENTACIÓ:

La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica https://sede.educacion.gob.es/portada.html o en https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html

Una vegada emplenada la sol·licitud, haurà de ser signada per l'interessat o el seu representant legal en el cas de ser menor de 18 anys amb qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment telemàtic establit, quedant així presentada amb caràcter general. No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds emplenades per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit, obtenint el resguard de sol·licitud que haurà de ser conservat pel sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits.

Enllace BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-b-2023-7731