Proves d’accés a cicles 2023. Inscripció del 20 al 31 de març del 2023

 

27/04/2023 Llistat provisional d'admesos i exempcions d'exàmens grau mitjà

27/04/2023 Llistat provisional d'admesos i exempcions d'exàmens grau superior

05/05/2023 Llistat definitiu d'admesos i exempcions d'exàmens grau mitjà

05/05/2023 Llistat definitiu d'admesos i exempcions d'exàmens grau superior

23/05/2023 Rebut avís de l'Ajuntament de La Vila Joiosa d'alerta meteorològica, es cancel·len els exàmens de hui 23 de maig per a la prova d'accés al grau superior previstos a les 16.00 i 17.30 hores. Els examenes es realitzaran dilluns que ve 29 de maig en el mateix horari.

01/06/2023 Llistats provisionals qualificacions proves d'accés a cicle mitjà

01/06/2023 Llistats provisionals qualificacions proves d'accés a cicle superior

 

Proves d'Accés a Cicles 2023 - Termini inscripció del 20 al 31 de març del 2023.

L'accés als cicles formatius pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

  • Una, l'accés directe, títol ESO o equivalent.
  • Una altra, l'accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES:

- Les proves d'accés de GRAU MIG es realitzaran en tots els centres de la C.V. que imparteixen cicles de GRAU MITJÀ.

- Les proves d'accés de GRAU SUPERIOR es realitzaran en els centres de la C.V. que imparteixen cicles relacionats amb l'opció triada (A, B o C).

 

REQUISITS:

Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu, podrà concórrer a les proves d'accés sempre que complisca les següents condicions:

- Proves de grau mitjà: Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2023.

- Proves de grau superior: Tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2023. Per als qui acrediten estar en possessió d'un títol de  cicle formatiu de grau mitjà podran presentar-se a les proves d'accés a un cicle formatiu de grau superior, quan tinguen com a mínim 18 anys complir-los durant l'any 2023, quan opten per participar en el procés d'admissió pel contingent corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

**Els Alumnes amb el Títol Tècnic Grau mitjà (accedeixen directament al cicle superior presentant reserva de plaça), podran presentar-se a les proves d'accés cicle superior per a pujar nota i accedir pel 20% de reserva per prova d'accés.**

RECORDATORI RESERVA DE PLAÇA EN CICLES:

Sense saber si has superat o no la prova d'accés a cicles, cal presentar la sol·licitud-inscripció-reserva de plaça en el cicle que estigues interessat. Publicarem en la nostra web l'enllaç i instruccions per a realitzar la reserva 2023-2024.

 

 

LLOC DE PRESENTACIÓ INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ:

Amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària del centre a l'email 03008915.secret@gva.es o entregar-les en persona sense cita prèvia de dilluns a divendres de 09.30-14.00 i dijous de 16.00-21.00 hores.

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent on es presentarà a la prova d'accés. En l'assumpte de l'email posar PAC 2023 i seguit de nom-cognoms.

 

 

DESCÀRREGUES I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

-Original i fotocopia sol·licitud a proves de cicle mitjà o cicle superior.

-Original Declaració Responsable.

-Original i Fotocòpia DNI, N.I.E., visat d'estudis, targeta d'estudiant estranger i per a estrangers menors de 18 anys certificat d'empadronament, amb fotocòpia per a ser acarada

- Imprimir Taxa 046 i justificant de pagament.Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllace TAXA 046 - Prova d'Accés a Cicles .

-(Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o cicle superior amb documentació que ho justifique (opcional).

EXEMPCIONS D'EXÀMENS:

Veure documentació necessària per a sol·licitar exempcions d'examen: Exempcions exàmens Proves d'accés a cicles.

 

CALENDARI PROVES D'ACCÉS A CICLES – 2023

TERMINIS: Del Al

 

INSCRIPCIÓ A les PROVES 20 de març 31 de març
Termini de lliurament documentació justificativa exempció per experiència laboral 31 de març. 20 de març 31 de març
Termini de lliurament documentació justificativa reste exempcions prova grau  mitjà i superior 20 de març 30 de juny
Publicació llestes provisionals d'admés 27 d'abril
Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses 27 d'abril 30 d'abril
Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses 5 de maig
Realització prova GRAU MITJÀ i SUPERIOR 22 i 23 de maig 22 i 23 de maig
Publicació llestes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ I SUPERIOR 1 de juny
Reclamació llestes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ I SUPERIOR 2 de juny 6 de juny
Publicació llestes definitives qualificacions i lliurament de certificats prova grau MITJÀ I SUPERIOR 8 de juny 3 de juliol

 

HORARIS DE LES PROVES:

GRAU  MITJÀ DIA 22  DE MAIG
Hora Examen Duració
09.00

10.00

Part lingüística: Llengua i Literatura

(Castellà o Valencià)

1 hora
10.15

11.15

Part social: Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
11.30

12.15

Part ingüística : Anglés 45 min.
GRAU MITJÀ DIA 23 DE MAIG
09.00

10.00

Part científic-matemàtic-tècnica: Matemàtiques 1 hora.

 

10.15

11.00

Part científic-matemàtic-tècnica: Ciències de la Naturalesa 45 min.

 

11.15

12.00

Part científic-matemàtic-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min.

 

GRAU SUPERIOR  DIA 22  DE MAIG
Hora Examen Duració
15.00

16.15

Part general: Llengua i Literatura

(Castellà o Valencià)

1 h 15 min.
16.30

17.45

Part general: Llengua estrangera Inglés 1 h 15 min
18.00

19.15

Part general: Matemàtiques 1 h 15 min.
19.30

20.15

Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min.
GRAU SUPERIOR DIA 23 DE MAIG
16.00

17.15

Part específica: Apartat  B1 1h  15 min.
17.30

18.45

Part específica: Apartat  B2 1h  15 min.

 

TEMARI, EXEMPLE D'EXAMENES, NORMATIVA:

Els continguts i temari per a les proves d'accés estan disponibles en el DOGV del Resolució de 2 de novembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. (DOCV 18.11.2015). Enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf

Exemple d'exàmens: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

Més informació, calendari, orientacions, temari, normativa: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

 

 

IMPRESOS ASSOCIATS:

[ANNEX III] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS Als CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

[ANNEX IV] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

[ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE

[ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A la PROVA D'ACCÉS Als CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

[ANNEX VII] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A la PROVA D'ACCÉS Als CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

 

Enllaços relacionats