Llistats beneficiaris i exclosos ajudes a la Formació professional modalitat DESPLAÇAMENT, 2021-2022. Comunicar compte bancari IBAN alumnat beneficiari fins al 23 de gener

AJUDES-SUBVENCIONS FORMACIÓ PROFESSIONAL MODALITAT DESPLAÇAMENT, CURS 2021-22. CONCESSIÓ DEFINITIVA I DOMICILIACIÓ BANCÀRIA  

S'ha publicat la relació de persones beneficiàries de les subvencions a l'alumnat de Formació Professional del curs 2021-22 en les modalitats de:  

  • 4) Desplaçament

Per a percebre la subvenció, els beneficiaris han de comunicar l'IBAN del compte en què figure com a titular, mitjançant un dels dos procediments descrits a continuació:  

1r  Domiciliació bancària, Alta telemàtica, mitjançant PROPER i certificat signatura electrònica.  

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

Important: s'ha d'entregar còpia del justificant del tràmit de Domiciliació Bancària en Secretaria de l'IES MARCOS ZARAGOZA, o remetre'l al correu 03008915@edu.gva.es  

2n Domiciliació bancària, amb formulari adjunt o que s'obté des de:  

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15996

Important: s'ha d'entregar el MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA en la Secretaria de l'IES MARCOS ZARAGOZA, o remetre'l emplenat i signat al correu 03008915@edu.gva.es  

Termini de presentació fins al 23 de gener de 2023.  

Per a la comprovació de dades s'adjunta el llistat de beneficiaris i exclosos.  

Llistats beneficiaris i exclosos ajudes a la Formació professional 2021-2022 4) Desplaçament. Comunicar compte bancari IBAN alumnat beneficiari.