Ajudes per a alumnat que estiga cursant Formació Professional en el curs 2021-2022. Del 26 d’abril al 23 de maig del 2022.

 

30/05/2022: Llistat sol·licituds admeses i no admeses d’ajudes de l’alumnat de cicles FPDUAL, FCT i desplaçament

 

Per a alumnat que estiga cursant Formació Professional en el curs 2021-2022, es convoquen 4 modalitats d'ajuda a l'alumnat per a ajudar a la seua formació:

1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l'FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.

2. FP Dual en empreses: realitzar l'FP Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l'Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu. (La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent o domicili habitual serà 14 km.)

3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma. (La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent serà 14 km.)

4. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d'FP en centres allunyats de la seua residència habitual. (Cursar els estudis de Formació Professional en un centre docent allunyat de la residència habitual almenys 14 km)

 

Els ensenyaments susceptibles de subvenció corresponent a cada convocatòria són:
a) Cicles de Formació Professional Bàsica.
b) Cicles formatius de grau mitjà.
c) Cicles formatius de grau superior.
d) Cursos d’especialització de Formació Professional.

TERMINI, LLOC PRESENTACIÓ, IMPRESOS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  • Termini obert, del 26 d'abril al 23 de maig de 2022.
  • Les sol·licituds es presenten i tramiten en els centres públics on està matriculada la persona.
    L'alumnat de centres concertats el farà en el centre públic al qual estiga adscrit el seu centre privat.
  • Les consultes han de dirigir-se al centre on s'haja de presentar la sol·licitud, o al seu centre d'estudis, segons el cas.
  • Faça clic en la modalitat d'ajuda que desitja sol·licitar, per a accedir als formularis de sol·licitud i procediment a seguir:
  1. FP Dual en administracions públiques
  2. FP Dual en empreses
  3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent
  4. Desplaçament

Més informació: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp