Matrícula 2022-2023: Impresos, documentació i terminis

TERMINIS-MATRÍCULA-2022-2023 (JA DISPONIBLES ELS IMPRESOS)

En el punt (1.) estan els terminis per a alumnat admés amb reserva i en el punt (2.) estan els termini per a l'alumnat del centre que repeteix o promociona en el mateix nivell d'estudis o cicle. Recordem que tot l'alumnat de SEMIPRESENCIAL del centre que repeteix o promocione de curs, ha de presentar prèviament la reserva-admissió de plaça i ser admés per a poder entregar la matrícula (Veure admissió-reserva 2022-2023)

1. Quin termini de lliurament de matrícula tenen els que han presentat admissió-reserva al maig-JUNY-2022 i han sigut admesos en els llistats definitius? Veure admissió-reserva 2022-2023

NIVELLS TERMINI LLIURAMENT DE MATRÍCULA EN SECRETARIA DE 09.30-14.00 H. (Dilluns a Divendres)
ESO-admés amb reserva plaça 19 al 22 de juliol del 2022
BATXILLER-admés amb reserva plaça 25 al 28 de juliol del 2022
FP BÀSICA-admés amb reserva plaça 15 al 21 de juliol del 2022
CICLES MIG-SUPERIOR-admés amb reserva plaça 22 al 28 de juliol del 2022
CICLES SEMIPRESENCIAL- Repetidors i promocionen que estan admesos amb reserva plaça 22 al 28 de juliol del 2022
CURSE ESPECIALITZACIÓ-admés amb reserva plaça 12 al 15 de setembre del 2022

29 de juliol tancat, festivitat Santa Marta.

2. Quin termini de lliurament de matrícula té l'alumnat matriculat aquest curs 2021-2022 en l'IES Marcos Zaragoza i que en el curs 2022-2023 repeteix o promociona en el mateix nivell d'estudis o cicle i l'alumnat que procedeix del CEIP Gasparot-CEIP Poble Nou-CEIP L'ermita?

NIVELLS TERMINI LLIURAMENT DE MATRÍCULA EN SECRETARIA DE 09.30-14.00 H. (Dilluns a Divendres)
1ºESO promocionen des de 6PR, Gasparot, Poble Nou, L'ermita 22 juny al 6 de juliol del 2022
1ºESO repetidors 20, 21, 22 i 23 de juny del 2022
2ºESO promocionen des de 1r curs i repetidors 2ESO 20, 21, 22 i 23 de juny del 2022
3ºESO promocionen des de 2n curs i repetidors 3ESO 27, 28 i 29 de juny del 2022
4ºESO promocionen des de 3r curs i repetidors 4ESO 30 juny, 1 i 4 de juliol del 2022
1r BATXILLER repetidors 5, 6 i 7 de juliol del 2022
2n BATXILLER promocionen des de 1r curs i repetidors de 2ºBACHILLER 5, 6 i 7 de juliol del 2022
1r FP BÀSICA repetidors 30 juny, 1 i 4 de juliol del 2022
2n FP BÀSICA promocionen de 1r curs i repetidors 2ºFPBASICA 30 juny, 1 i 4 de juliol del 2022
1r CICLES MIG repetidors 8 al 12 de juliol del 2022.
2n CICLES MITJÀ promocionen de 1r curs i repetidors 2ºCICLO-MITJÀ 8 al 12 de juliol del 2022.
1r CICLES SUPERIOR repetidors 13 i 14 de juliol del 2022
2n CICLES SUPERIOR promocionen de 1r curs i repetidors 2ºCICLO-SUPERIOR 13 i 14 de juliol del 2022

24 juny tancat, festivitat Sant Joan.;  29 de juliol tancat, festivitat Santa Marta.

3. Impresos i documentació a entregar:

PER A AQUEST CURS 2022-2023 NO ES DEMANARÀ L'INFORME DE SALUT ESCOLAR)

1r ESO:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació signa tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 1r ESO.

-Descarregar, imprimir i emplenar Quota AMPA (Pagament Voluntari)

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

2n ESO:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació signa tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 2n ESO.

-Descarregar, imprimir i emplenar Quota AMPA (Pagament Voluntari)

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

3r ESO:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació signa tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 3r ESO.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

4t ESO:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació signa tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 4t ESO.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

F.P. BÀSICA:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació signa tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Compromís familiar i de l'alumnat de F.P.Bàsica

-Descarregar, imprimir i emplenar Anul·lació per inassistència.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula F.P. Bàsica.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 12 DE MAIG).

1r BATXILLER:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació signa tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 1r Batxiller.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar, llegir instruccions i traure la taxa des d'enllaç d'Hisenda. Pagaments-Taxes 3,85 Historial de Batxiller

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 12 DE MAIG).

2n BATXILLER:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació signa tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 2n Batxiller.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 12 DE MAIG).

CICLE MITJÀ I SUPERIOR PRESENCIAL

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació signa tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Anul·lació per inassistència.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula CICLES Presencials.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar, llegir instruccions i descarregar taxa 046 des d'enllaç d'Hisenda. Pague-Taxa 3,67 Informe d'Avaluació.

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 12 DE MAIG).

CICLE SEMIPRESENCIAL

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació signa tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Anul·lació per inassistència.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula CICLES semipresencials. TRIAR:

Gestió Administrativa semipresencial --- Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques semipresencial --- Sistemes Microinformàtics i Xarxes semipresencial

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar, llegir instruccions i descarregar taxa 046 des d'enllaç d'Hisenda. Pague-Taxa 3,67 Informe d'Avaluació.

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 12 DE MAIG).

CURSE ESPECIALITZACIÓ

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Anul·lació per inassistència.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula CURS ESPECIALITZACIÓ

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 12 DE MAIG).