Oferta Parcial cursos-mòduls-assignatures de Cicles Formatius 2022.

 

AMPLIACIÓ DE TERMINI DE RESERVA FINS A l'11 DE MARÇ DEL 2022.

 

Oferta Parcial cursos-mòduls-assignatures de Cicles Formatius 2022.

CURSOS MÒDULS F.P. 2022.

Iniciativa de la Conselleria d'Educació per a incorporar (joves, adults, aturats, treballadors, estudiants, etc.) en cursos formatius de Formació Professional com a alumnat sense necessitat de presentar requisit acadèmic per a accedir i possibilitant al mateix temps la futura obtenció del títol professional respectiu. Per a aquest curs 2021-2022 disposem de 7 cursos en Oferta Parcial d'Informàtica, Electricitat, Domòtica, Comptabilitat i aplicacions Web.

1. REQUISITS:

- Accés sense requisit acadèmic.

-Tindre almenys 18 anys complits l'any natural en el qual efectue la matrícula i, en els casos de mòduls corresponents a cicles formatius de grau mitjà, també podran accedir les persones que tinguen almenys 16 anys complits l'any natural en el qual s'efectue la matrícula amb contracte laboral que no els permeta acudir als centres educatius en règim ordinari, o siguen esportistes d'alt Rendiment.

-No estar cursant el mòdul oferit durant el curs 2021-2022.

2. INSTRUCCIONS PER A RESERVAR PLAÇA.

-TERMINI ORDINARI: del 22 febrer a l'11 de març del 2022. Ampliació de termini.

-LLOC DE LLIURAMENT: Entregar en secretaria. Veure horari

-DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR: Sol·licitud (descarregar) i còpia del DNI/NIE.

3. PUBLICACIÓ LLISTATS ADMESOS.

-1 de març de 2022 en la Web i en el tauló del centre

4. INSTRUCCIONS PER A ENTREGAR LA MATRÍCULA.

Una vegada admesos en la publicació dels llistats de l'1 de març, pots entregar la matrícula

-TERMINI: 1 al 8 de març del 2022.

-LLOC DE LLIURAMENT: Entregar en secretaria. Veure horari

-DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR:

  1. Formulari matrícula (descarregar)
  2. 1 fotocòpia SIP,
  3. 1 foto grandària carnet
  4. Resguard pague taxa segur escolar 1,12 (descarregar) (Taxa 1,12 sol alumnes menors de 28 anys i que no estiguen actualment matriculats en l'IES MARCOS ZARAGOZA).

5. TERMINI EXTRAORDINARI RESERVAR PLAÇA i MATRÍCULA:

Termini extraordinari per a persones que no han presentat reserva en el termini establit del 22 al 28 de febrer i sempre que queden vacants per als cursos oferits: de l'1 de març fins a l'11 de març.

MÒDULS OFERTA PARCIAL 2022, HORARI i DURACIÓ:

Mòdul professional (hores) Vacants Període Horari Setmanal
0440 Tractament informàtic de la informació. 180 hores   (Mòdul del cicle medie Gestió Administrativa) Contingut: (Descarregar i veure pàgina 25) 30 Del 14/03 al 17/06 del 2022 -Dilluns: 17.20 a 20.25

-Dimarts 16.25 a 19.30

-Divendres: 15.30 a 18.15

0441 Tècnica comptable. 55 hores   (Mòdul del cicle medie Gestió Administrativa) Contingut: (Descarregar i veure pàgina 29) 30 Del 14/03 al 17/06 del 2022 -Dilluns 15.30 a 17.20

-Dimecres 15.30 a 17.20

-Dijous: 15.30 a 17.20

0237 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis. 65 h   (Module del Cicle Mitjà Instal·lacions de telecomunicacions i Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques) Contingut: (Descarregar i veure pàgina 11) 30 Del 14/03 al 17/06 del 2022 -Dilluns: 19.30 a 21.20

-Dimarts 15.30 a 17.20

-Dijous: 15.30 a 17.20

0238 Instal·lacions domòtiques. 65 hores   (Mòdul del Cicle Mitjà Instal·lacions de telecomunicacions i Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques) Contingut: (Descarregar i veure pàgina 15) 30 Del 14/03 al 17/06 del 2022 -Dilluns: 8.55 a 11.10

-Dimecres: 8.55 a 13.55

0236 Instal·lacions de distribució. 65 hores   (Mòdul del cicle medie Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques) Contingut: (Descarregar i veure pàgina 16) 30 Del 14/03 al 17/06 del 2022 -Dilluns: 16.25 a 19.30

-Divendres:15.30 a 18.15

0483 Sistemes Informàtics 100 hores   (Mòdul del cicle superior Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataformes) Contingut: (Descarregar i veure pàgina 13) 30 Del 14/03 al 17/06 del 2022 -Dilluns: 09.50 a 13.00

-Dimecres: 09.50 a 13.00

-Divendres: 09.50 a 13.00

0228 Aplicacions Web. 55 hores   (Mòdul del cicle Sistemes Microinformàtics i Xarxes) Contingut: (Descarregar i veure pàgina 18) 30 Del 14/03 al 17/06 del 2022 -Dimarts: 09.00 a 12.00 -Dijous: 09.00 a 12.00

Informem que els mòduls de l'Oferta Parcial, una vegada superats, convaliden el mòdul del cicle mitjà al qual pertany.

Més info.: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta-parcial-de-formacion-profesional