Beques per a estudis postobligatoris no universitaris

Segons convocatòria publicada el 28-07-2021 les beques generals per a estudis no universitaris es dirigixen a estudiants que en el curs 2021-2022 estiguen matriculats, entre altres, en:

  • Primer i segon curs de Batxillerat
  • Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior

Termini de presentació: fins el 30 de setembre de 2021

La sol·licitud s’haurà de complimentar en el formulari accessible per via telemàtica en l’adreça https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1556 i seguir tots els passos que hi ha explicats a https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla

(falta comprovar que el següent continua sent cert)

Una vegada complimentada la sol·licitud, l’interessat o el seu representant legal, si és menor d’edat, haurà de signar-la amb qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment telemàtic establit, quedant així presentada a tots els efectes.

Cal conservar el resguard de la sol·licitud presentada, per a acreditar, en cas de que resulte necessari, que ha sigut presentada en termini i forma. No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds complimentades per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit.

S’entendrà que no han destinat la beca a la seua finalitat i se’ls demanarà que la tornen els qui:

  • Causen baixa de fet en el centre, abans del final del curs 2021-2022.
  • No assisteixen a un 80% o més de les hores lectives, llevat de dispensa d’escolarització.
  • No superen el 50% de les assignatures o hores matriculades, en convocatòria ordinària ni extraordinària.

 

Més informació a: