Molt Important. Instruccions d’accés als Tribunals PAU

 

https://www.upv.es/entidades/SA/acceso/392139normalc.html

Proves PAU. Tribunal, seu i centres assignats

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Dies 8, 9 i 10 de juny

Núm. de Tribunal i lloc d’actuació:

https://www.upv.es/entidades/SA/acceso/sedesjunio2021.pdf

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Dies 6, 7 i 8 de juliol

Núm. de Tribunal i lloc d’actuació:

https://www.upv.es/entidades/SA/acceso/sedesjulio2021.pdf