Expedició de títols A2

Presentació de la següent documentació a la secretaria del centre:

  •  Sol·licitud de títol degudament complimentada.

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18569_BI.pdf

 

  •  Justificant de pagament de tasses administratives.

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

 

  • Fotocopia DNI del interessat

 

Termini del    22/02/2021   al 15/03/2021