CONVALIDACIONS-EXEMPCIONS ESO. CURS 2022-2023

Instruccions i documents per a la sol·licitud de convalidacions i exempcions de matèries d’Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana, corresponents al curs 2022-2023.

https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos