Molt Important. Instruccions d’accés als Tribunals PAU

  https://www.upv.es/entidades/SA/acceso/392139normalc.html Proves PAU. Tribunal, seu i centres assignats CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA Dies 8, 9 i 10 de juny Núm. de Tribunal i lloc d’actuació: https://www.upv.es/entidades/SA/acceso/sedesjunio2021.pdf CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA Dies 6, 7 i 8 de juliol Núm. de Tribunal i lloc d’actuació: https://www.upv.es/entidades/SA/acceso/sedesjulio2021.pdf

Expedició de títols A2

Presentació de la següent documentació a la secretaria del centre:  Sol·licitud de títol degudament complimentada. https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18569_BI.pdf    Justificant de pagament de tasses administratives. http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN   Fotocopia DNI del interessat   Termini del    22/02/2021   al 15/03/2021