Comunitat educativa

Claustre:

El claustre està format per 63 docents que estan adscrits als següents departaments didàctics: Anglés, Biologia i Geologia, Cicle Administratiu, Ciències Socials, Castellà, Cultura Clàssica, Dibuix, Economia, Educació Física, Filosofia, Física i Química, Francés, Informàtica, Matemàtiques, Música, Orientació, Tecnologia, Religió i Valencià

Administració:

Eva Granell i Maties Segura

Consergeria:

Mònica Sales i Mónica Fonfría

Menjador:

Encarregada de menjador: Núria Carod

Empresa gestora: Cuinatur

11 curadores; 1 cuinera i 2 auxiliars de cuina

Neteja:

A part dels serveis amb els quals contaven en cursos anteriors,s’ha incrementat el personal degut a la situació COVID

Consell Escolar ( 24 membres):

Directora, cap d'estudis, secretària, 8 professors i professores, 5 alumnes, 5 mares i pares, 1 representant de l'AMPA, 1 representant de personal no docent i 1 representant de l'Ajuntament de Sant Mateu

Associacions:

Associació de mares i pares d’alumnes AMPA

Directiva:

Direcció: Felicidad Villalta

Cap d'estudis: Núria Carod

Secretària: Míriam Ferreres

Sotsdirecció: Verònica Royo