CFGM Gestió administrativa

QUINA TITULACIÓ S’OBTÉ

Títol Tècnic en GESTIÓ ADMINISTRATIVA

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

QUE ESTUDIARÉ

El cicle és presencial. La duració és de 2000 hores repartides en dos cursos. Les classes son de matí de dilluns a divendres. Comencen a les 8:30 i acaben a les 13:55. Els mòduls i la distribució horària setmanal es mostra la taula següent.

Si ho desitges també podràs fer les pràctiques a l’estranger. Consulta ací els nostres programes europeus de FCT.

Primer curs: Hores Segon curs: Hores
Comunicació empresarial i atenció al client 5 Operacions administratives de recursos humans 6
Operacions administratives de compravenda 4 Tractament de la documentació comptable 7
Empresa i Administració 3 Empresa a l’aula 8
Tractament informàtic de la informació 7 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 7
Técnica comptable 3 Anglés tècnic 2
Anglés 3 Formació en Centres de Treball. 380*
Anglés tècnic 2
Formació i orientació laboral 3

* Hores totals

QUE PUC FER EN ACABAR ELS ESTUDIS

Continuar estudiant

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles de grau superior mitjançant prova.

Accés a la funció pública

Accés a oposicions de funcionari de carrera de cossos o escales del grup C1.

Accés al món laboral

Auxiliar administratiu.

Ajudant d’oficina.

Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.

Administratiu comercial.

Auxiliar administratiu de gestió de personal.

Auxiliar administratiu de les administracions públiques.

Recepcionista.

Empleat d’atenció al client.

Empleat de tresoreria.

Empleat de mitjans de pagament.