Celebració del dia π a l’IES Maestrat

El dimarts 21 de març de 2023, l’IES Maestrat va celebrar el dia π (3,14159265…..), que realment és el dia 14 de març, dia dedicat a aquest nombre irracional tan important.  

El departament de matemàtiques juntament amb els 14 alumnes de 1r d’FPB del centre van organitzar una sèrie d’activitats al menjador i al pati del centre durant 5 sessions al llarg del matí perquè hi participaren els 97 alumnes de 1r d’ESO de l’IES Maestrat.  

El departament de matemàtiques va preparar 5 problemes de lògica i estratègia matemàtica de diferent dificultat i va distribuir l’alumnat organitzador en 5 grups, de manera que cada grup va ser el responsable d’un problema. L’alumnat participant es va distribuir en 25 grups de 4 persones cadascun, excepcionalment algun grup només va estar format per 3 persones, i a cada sessió van participar-hi 5 grups.  

A cada sessió, l’alumnat organitzador s’encarregava d’explicar i puntuar el seu problema a cada grup de participants. Els 5 grups que participaven a cada sessió havien de resoldre de manera rotatòria cadascun dels 5 problemes amb un temps màxim de 7 minuts.

L’alumnat va haver d’enfrontar-se als següents problemes:  

1. Problema d’aigua

Amb dues botelles buides de 500 ml i 300 ml respectivament i una safa d’aigua, com es pot aconseguir emplenar una altra botella buida de 400 ml sense estar graduada.

I amb dues botelles buides de 400 ml i 900 ml respectivament i la safa d’aigua, com es pot aconseguir emplenar una altra botella buida de 300 ml sense estar graduada.

Es poden emplenar i buidar les botelles tantes vegades com es vulga.

Problema d’aigua

2. Fes de Champollion

Amb unes fitxes que contenen diferents sistemes de numeració, cal esbrinar cadascun dels símbols mitjançant uns exemples que hi apareixen, i finalment s’ha de trobar el nombre que demana la fitxa.  

Fes de Champollion

3. Cubs de cubs

Amb una figura en tres dimensions formada per vuit cubs de colors (dos blaus, dos verds, dos rojos i dos grocs) de manera que cap dels cubs es toca entre sí, es proposen 40 possibles vistes amb dues dimensions de l’esmentada figura i cal esbrinar quines d’aquestes vistes són correctes i quines no.

Cubs de cubs

4. Descobrim π

Cal mesurar amb la màxima precisió el diàmetre i la longitud de diferents objectes cilíndrics i finalment dividir cada longitud entre cada diàmetre corresponent mesurat prèviament i comprovar que el resultat és una aproximació al nombre π.  

Descobrim pi

5. Els quatre quatres

Cal aconseguir obtenir tots els nombres de l’1 al 10 utilitzant quatre quatres, els signes de sumar, restar, multiplicar i dividir, i els parèntesis necessaris. No es pot utilitzar cap altre nombre que no sigui un 4 i s’han d’utilitzar sempre exactament els quatre quatres per obtenir cada nombre.

Els quatre quatres

Des del departament de matemàtiques volem agrair la predisposició i l’interès que han mostrat per les matemàtiques tant l’alumnat organitzador com l’alumnat que ha participat en la resolució d’aquestes activitats i encoratgem l’alumnat del centre a participar en concursos de resolució de problemes de lògica i estratègia matemàtica com són les Proves Cangur i l’Olimpíada Matemàtica i en futures celebracions d’aquest dia tan irracional matemàticament parlant.