Mesures organitzatives

Si prefereixes descarregar aquest document en pdf, punxa ací.

 

MESURES ORGANITZATIVES DEL CENTRE

A continuació s’exposa una relació de mesures organitzatives que l’IES Els Alcores posarà en funcionament amb la finalitat de garantir la seguretat i previndre el contagi en el centre:

 • Classes presencials diàries per a 1r i 2n ESO, PMAR, PR4, 2n BATXILLERAT, 1r i 2n FPB.

 • Classes en dies alterns per als grups de 3r, 4t ESO i 1r BATXILLERAT.

 • NOU HORARI GENERAL DEL CENTRE:

Des de les 8:00h fins a les 14:00h ( alumnat que finalitza a 6a hora)

Des de les 8:00h fins a les 15:15h ( alumnat que finalitza a 7a hora)

Amb dos períodes d’esbarjo: el 1r entre 3a i 4a hora, amb una duració de 30 minuts, i un segon esbarjo entre 6a i 7a hora, amb una duració de 20 minutos. D’aquesta forma tots els alumnes es troben solament en el primer esbarjo i no en el segon.

 • La línia d’autobús eixirà del centre a les 15:15h. Per a l’alumnat de transport que acabe a 6ªhora s’habilitarà un espai segur en el qual puguen esperar a l’eixida d’aquest.

 • S’han ampliat i diversificat els accessos al Centre d’un a tres : rampa façana principal, escalinata façana principal i porta lateral (accés per ronda Oest) i les escales de pujada als pisos superiors d’1 a 2. A cada grup d’alumnes se li assignarà, de manera preferent, un accés i una escala en funció de la situació de la seua aula tutoria, o de la seua arribada als voltants del Centre. La porta lateral (accés per Ronda Oest) és l’assignada a tot l’alumnat de transport escolar (autobús) així com tot aquell que ve al Centro en transport particular. A més, podrà accedir tot aquell alumne que el seu recorregut a peu per a arribar al centre quede més pròxim a aquest accés independentment del grup al qual pertanga.

 • Una vegada tancades les portes d’accés, l’entrada de qualsevol alumne que arribe amb retard es farà per l’escalinata de la façana principal.

 • L’organització de les aules segueix escrupolosament les instruccions rebudes de Conselleria. En totes elles es manté la distància de seguretat de 1,5m entre pupitres. Totes les aules i espais del centre comptaran amb gel hidroalcohólico, líquid desinfectant, paper i paperera. Si en algun espai no es poguera guardar la mesura reglamentària s’instal·laran pantalles separadores de protecció.

 • En la mesura que siga possible es mantindran obertes les portes i finestres de les aules i altres espais per a la seua ventilació.

 • Tots els corredors, escales i espais del centre estaran degudament senyalitzats per a facilitar el trànsit de l’alumnat per aquests.

 • No obstant això, s’evitaran en la mesura que siga possible els desplaçaments pel centre durant la jornada escolar. Així, matèries amb aula específica intentaran impartir gran part de les seues classes a l’aula tutoria de cada grup.

 • Totes les matèries amb aula i material específic ( laboratoris, tallers, Educació Física, Educació Plàstica i visual, música,informàtica, etc.) elaboraran el seu propi decàleg de mesures preventives i d’higiene.

 • En totes les aules i dependències del Centre hi haurà cartells recordant la importància de complir i mantindre escrupolosament les mitjanes d’higiene i seguretat.

 • ESBARJOS:

  • La baixada a l’esbarjo es farà de manera escalonada i serà controlada pel professor que acaba la seua classe en aqueix moment.

  • S’habilitaran noves zones al pati. A més, s’intensificaran els professors de guàrdia en aquests períodes.

  • Per seguretat, les fonts d’aigua del pati no funcionaran pel que es recomana a l’alumnat que porte les seues pròpies botelles d’aigua.

  • L’accés a les condícies es regularà per un professor de guàrdia, respectant sempre l’aforament i el distanciament. Es recomanarà a l’alumnat que es llave les mans amb aigua i sabó. A més, a l’entrada i eixida hi haurà gel desinfectant.

  • En finalitzar aquests esbarjos l’alumnat anirà accedint de forma ordenada a les seues aules, seguint sempre les indicacions dels professors de guàrdia responsables de les diferents zones del pati.

  • Si les condicions climatològiques no permeteren baixar al pati en els temps d’esbarjo, l’alumnat romandrà en classe amb professorat acompanyant-los durant tot el temps.

 • Les hores del personal de neteja es redistribuiran per a reforçar el servei durant el matí, ja que s’han de netejar i desinfectar condícies, vestuaris i altres espais amb major freqüència.

 • Tot el personal del Centre portarà en tot moment màscares de protecció.

 • Totes aquestes actuacions i qualsevol altra que poguera sorgir en el transcurs dels pròxims dies seran estudiades i comentades pel professorat en els diferents grups i nivells educatius

 • Igualment, en les primeres setmanes del curs s’elaborarà un pla TIC de centre referit a tots els aspectes relatius a l’educació a distància. Tot això per si l’evolució de la pandèmia requerira un nou confinament. Aquest pla d’actuació serà comunicat a l’alumnat i a les famílies perquè tinguen coneixement d’aquest.

 • Totes les comunicacions entre el professorat i les famílies es realitzaran preferentment a través de la WEB FAMÍLIA, per telèfon o correu electrònic. Quan necessàriament haja de ser presencial , sempre es realitzarà amb cita prèvia.

 • Qualsevol altra gestió que hagen de realitzar amb el Centre, es durà a terme, preferentment, amb cita prèvia i de manera telemàtica.

 • Totes aquestes normes de funcionament podran veure’s modificades, simplificades o incrementades en funció de l’evolució de la pandèmia. En tot moment s’informarà de qualsevol modificació ,actualització de les mateixes o de noves resolucions de les autoritats competents sobre aquest tema.

Tot el professorat de l’IES Els Alcores està treballant àrduament per a poder garantir, en la mesura que siga possible, la seguretat de l’alumnat i de tot el personal. Estem convençuts que, davant una situació tan excepcional com la que estem vivint és necessària la col·laboració intensa de tots els sectors de la comunitat educativa, és per això que demanem la seua col·laboració i apel·lem a les seues responsabilitat en el compliment escrupolós de totes les mesures. Comenten aquestes mesures en l’àmbit familiar, respecten-les i consciencien als seus fills i filles perquè siguen molt escrupolosos en el seu compliment. Per endavant els donem les gràcies pel seu esforç.

Anirà bé si entre tots ho fem bé”