Aneu a la barra d'eines

INFORMACIONS PAU CURS 2020-2021 IES LLUÍS VIVES: FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ONLINE i/O SOL·LICITUD TÍTOL BATXILLERAT, DOCUMENTACIÓ, TRIBUNAL I SEU CONVOCATÒRIA JUNY

Atenció. Cal esperar a rebre un correu de confirmació de la matrícula de les proves PAU. Haureu de rebre’l abans de l’1 de juny.

-TRIBUNAL I SEU CONVOCATÒRIA JUNY

TRIBUNAL 10 / SEU: CAMPUS TARONGERS, AULARI SUD. Polseu “ací” per a consultar document tribunals i seus convocatòria juny 2021.

CALENDARI DE PRESCRIPCIÓ UNIVERSITARIA 2021. Polseu “ací”

INSTRUCCIONS PRESCRIPCIÓ UNIVERSITARIA 2021. Polseu “aci”

INSTRUCCIÓ DE MATRÍCULA PAU 2021. Polseu “aci”

 

-INSTRUCCIONS MATRÍCULA ONLINE PAU

1) La matrícula de les proves PAU 2020-2021 es realitzarà de forma telemàtica.

2) Calendari de matrícula: del 18 de maig fins al 26 de maig a les 23:59 hores. La matrícula es realitza per ordre d’arribada, fins el 31 de maig anireu rebent la confirmació de la inscripció a les proves PAU.

FORMULARI DISPONIBLE DEL 18 DE MAIG FINS AL 26 DE MAIG A LES 23:59 HORES.

3) Documentació que cal aportar en la formalització de la matrícula telemàtica de les proves PAU.

 1. Fotocòpia del DNI, preferiblement en pdf o jpg.
 2. Justificant del pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat  online gva. Sols alumnes que han promocionat el curs 2020-2021. Polseu “ací “
 3. Justificant de família nombrosa en pdf o jpg ( si es dona el cas).
 4. Justificant del pagament taxes proves PAU per ingrés o transferència al compte del centre: ES45 2038 6171 74 6400000143

  1. ORDINÀRIA: 78,20 EUROS
  2. FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTALS GENERAL: 39,10 EUROS
  3. FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL ESPECIAL: EXEMPT/A.
  4. VÍCTIMES VIOLÈNCIA DE GÈNERE : EXEMPT/A.
  5. ALUMNES AMB 33% DE DISCAPACITAT : EXEMPT/A.
  6. ALUMNES AMB MATRÍCULA D’HONOR : EXEMPT/A

  ADJUNTEU DOCUMENTACIÓ DE LA MATRÍCULA D’HONOR PER A L’EXEMPCIÓ

   

  Aquest formulari ja no està disponible.

LLISTAT PROVES BATXILLERAT MAJORS 20 ANYS

Termini de presentació de reclamacions del 10 de març fins al 24 de març de 2021. Cal demanar cita previa.

Instància

actamajor20anys

HORARIS PROVES

Dia 15 d’abril de 2021. Exercicis 1, 2 i 3.
– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
– De 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.
– De 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.
– De 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.
Dia 16 d’abril de 2021. Exercicis 4 i 5.
– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
– De 16.00 a 18.00 hores: exercici 4: Filosofia i Història d’Espanya.
– De 18.30 a 20.00 hores: exercici 5

Dia 17 d’abril de 2021. Exercicis 6,7 i 8.
– De 9.00 a 09.30 hores: crida de les persones participants.
– De 9.30h a 12.30h: exercicis 6 i 7
– De 13:00h a 14:30h: exercici 8