CALENDARIO EXÁMENES FINALES 2º NOCTURNO

AVISO IMPORTANTE:

DADA LA EXCEPCIONALIDAD DE LA SITUACIÓN LOS ALUMNOS QUE NO HAYAN CONTACTADO CON LOS PROFESORES DEBERÁN ENVIAR UN CORREO A LAS DIRECCIONES: perez_nes@gva.es o collado_mvi@gva.es ANTES DEL DOMINGO 31 DE MAYO CON EL FIN DE ORGANIZAR LOS PROTOCOLOS DE EXÁMENES TANTO PRESENCIALES COMO TELEMÁTICOS.

EN LOS CORREOS LOS ALUMNOS DEBERÁN INDICAR: NOMBRE Y APELLIDOS, GRUPO, CORREO Y ASIGNATURA O ASIGNATURAS A LAS QUE SE VA A PRESENTAR.

NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DE EXAMEN DESPUÉS DEL DOMINGO 31 DE MAYO

PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES SERÁ OBLIGATORIO EN USO DE MASCARILLA.

CONSULTAD EL CALENDARIO PULSANDO AQUÍ: “CALENDARIO EXÁMENES FINALES 2º NOCTURNO”

CALENDARI I INSTRUCCIONS PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Ja podeu consultar les següents informacions relatives al procés d’admissió del curs 2020-2021 en la nostra pàgina web:

-Calendari d’admissió curs 2020-2021

Instruccions procés d’admissió (Resolució 15 de maig / Resum de Resolució de 15 de maig)

Annex I amb criteris i puntuacions.

Trobareu totes les informacions actualitzades en :  Secretaria / documents / admissió i matrícula curs 2020-2021

Si ho desitgeu podeu accedir a l’entrada “admissió i matrícula curs 2020-2021” directament polsant “ací”.

 

 

 

URGENT! CONVOCATÒRIA EXÀMENS PENDENTS MAIG

COMUNICAT URGENT!!!!    CONVOCATÒRIA EXÀMENS PENDENTS MAIG

Els alumnes que tinguen assignatures pendents d’ anys anteriors i que no hagen contactat amb els corresponents professors o caps de departament, si volen presentar-se a aquesta convocatòria han d’ escriure a la direcció de l institut ( 46012872@gva.es) abans del dimarts 12 de maig un correu on aparega clarament nom i cognoms, grup, assignatura o assignatures pendents i direcció de correu electrònic. Una vegada rebut el correu, us arribaran les instruccions pertinents.

Caporalia d’Estudis

DATES PROVES PAU 2019-2020

-NOVA OPTATIVITAT DELS EXÀMENS DE LES PAU 2020 (Actualitzat 29/04/2020)

Acord de la Comissió Gestora dels Processos d’accés i Preinscripció en relació a la nova optativitat dels exàmens de les PAU de 2020.

Consulteu el document amb informació detallada per assignatures polsant “ací”

Consulteu els models d’exàmens per assignatures polsant “ací”

 

-CALENDARI DE LES PROVES D’ACÉS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS, DE MAJORS DE 25 I 45 ANYS I CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA DEL CURS 2019-2020. (Actualitzat el 23/04/2020 en la pàgina web de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital)

Consulteu el document amb la informació detallada polsant “ací”.

 

-DATES PROVES PAU I MAJORS DE 25 I 45 ANYS (Actualitzat el 21/04/2020 en la pàgina web de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital)

a) Les proves de les PAU(EBAU) es realitzaran els dies 7,8,i 9 de juliol

b) La segona convocatòria d’aquestes proves serà els dies 8,9 9 10 de setembre.

Consulteu el document amb la informació detallada  polsant “ací”.

 

Aprofitem per a recordar-vos que hui s’ha publicat en el BOE l’Ordre que regula les dates de les Proves d’Accés i el format dels exàmens (Ordre PCM/362/2020, de 22 d’abril).  Consulteu el document polsant “ací”. Des de Conselleria estan treballant en el disseny de la nova optativitat en els exàmens de les PAU, seguint les directrius que consten en aquesta Ordre, amb l’objectiu que la major optativitat garantitze que l’estudiant puga aconseguir la màxima nota en els exàmens encara que no se li haja impartit una part del curriculum.
Continuarem informant.

Recordatori:per a consultar  informacions actualitzades sobre les proves PAU 2019-2020 (pàgina web IES Lluis Vives / Secretaria / documents / proves PAU 2019-2020)

 

 

 

COMUNICAT COMISSARIA GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA.

COMISSARIA GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA.

Vídeo promocional dirigit als menors, amb la finalitat d'ajudar-los, explicar-los les raons per les quals han de romandre a les seues cases i transmetre'ls la tranquil·litat necessària durant la situació d'estat d'alarma en la qual ens trobem.

Per a difondre entre l'alumnat i agrair-los la seua responsabilitat social:

AMB LA SEUA ACTITUD, SALVEM VIDES!

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Video promocional dirigido a los menores, con la finalidad de ayudarles, explicarles las razones por las que deben permanecer en sus casas y transmitirles la tranquilidad necesaria durante la situación de estado de alarma en la que nos encontramos.

Para difundir entre el alumnado y agradecerles su responsabilidad social:

CON SU ACTITUD, ¡SALVAMOS VIDAS!

COVID-19. RESPOSTES DE CONSELLERIA A 8 PREGUNTES FREQÜENTS

Consulteu en les fotos afegides al document les respostes de Conselleria a aquestes vuit preguntes que, de ben segur, moltes famílies s’estan plantejant.

1) Què s’ha acordat entre el Ministeri i les Conselleries d’Educació?

2) Com seran les proves d’accés a la universitat?

3) Es podrà passar de curs amb assignatures suspeses?

4) Titularà l’alumnat d’ESO, Batxillerat, FP i GES?

5) Quins continguts s’impartixen aquets tercer trimestre?

6) Es donarà classe en estiu?

7) Passarà de curs tot l’alumnat?

8) Hi haurà un aprovat general?

Càrrega massiva de Conselleria en portal Web Família

Benvolgudes famílies,

vos comuniquem que en aplicació del calendari d’incorporació progressiva del pla MULAN remés per la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, entre  el divendres 27 de març i dilluns 30 de març es produirà la càrrega massiva de totes les famílies amb fills i filles escolaritzats, que disposen d’adreça de correu electrònic registrada en el sistema ITACA, en el portal de comunicacions Web Família.

Podeu consultar el calendari MULAN polsant el següents enllaços “calendari MULAN” / “calendario MULAN

 

 

 

 

 

 

 

SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ ACTIVITAT ACADÈMICA PRESENCIAL

SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ ACTIVITAT ACADÈMICA PRESENCIAL

La Conselleria d’Educació ens ha comunicat la decisió, presa a partir de l’evolució de l’expansió del COVID-19, i de les indicacions de la Conselleria de Sanitat, de suspendre temporalment a partir del dia 16 de març l’activitat acadèmica presencial en tots els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris. Consulteu la “Resolució de 13 de març de 2020” Resolución  de 13 de marzo de 2020″