SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ ACTIVITAT ACADÈMICA PRESENCIAL

SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ ACTIVITAT ACADÈMICA PRESENCIAL

La Conselleria d’Educació ens ha comunicat la decisió, presa a partir de l’evolució de l’expansió del COVID-19, i de les indicacions de la Conselleria de Sanitat, de suspendre temporalment a partir del dia 16 de març l’activitat acadèmica presencial en tots els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris. Consulteu la “Resolució de 13 de març de 2020” Resolución  de 13 de marzo de 2020″