INFORMACIONS INICI DE CURS 2020-21

ESTIMADES FAMÍLIES. US INFORMEM QUE PER AL CURS 2020-21:

 • L’ALUMNAT DE PRIMER DE L’ESO VINDRÀ TOTS ELS DIES EL GRUP SENCER.

Hem fet més grups per a poder disminuir la ratio.

 • L’ALUMNAT DE LA RESTA DE GRUPS DE L’ESO I BATXILLERAT (VESPERTÍ, DIÜRN I NOCTURN) VINDRAN AL CENTRE EN DIES ALTERNS

Així queda reduïda la ratio d’alumnat per aula.

 

1ª SETMANA:

 • (la primera meitat del grup) à DILLUNS – DIMECRES – DIVENDRES
 • (la segona part del grup) à DIMARTS – DIJOUS

 

2ª SETMANA:

 • (la segona part del grup) à DILLUNS – DIMECRES – DIVENDRES
 • (la primera meitat del grup) à DIMARTS – DIJOUS

 

AQUESTA DISTRIBUCIÓ ES MANTINDRÀ PER A LA RESTA DE LES SETMANES

 • L’ALUMNAT HA DE MANTINDRE EN TOT MOMENT LES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE PEL COVID-19, QUE ELS EXPLICAREM A LES REUNIONS D’INICI DE CURS (ús de mascaretes, neteja de mans, distància de seguretat al centre –tant amb els companys i professorat, com amb la resta del personal–…)

 

CALENDARI D’INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT:

IMPORTANT!!!!!!!! EL CALENDARI PLANIFICAT EN AQUESTA ENTRADA JA NO TÉ VIGÈNCIA!!!

EL NOU CALENDARI D’INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT MODIFICAT EL PODEU CONSULTAR EN L’ENTRADA “CALENDARI D’INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT 2020-2021” PUBLICAT EN LA PÀGINA WEB DEL CENTRE  A DATA D’1 DE SETEMBRE DE 2020!!!

 

 • DILLUNS 7 DE SETEMBRE|ACOLLIDA ALUMNAT 1r ESO (NO TÉ VIGÈNCIA!!!)
 • Rebuda per part de l’equip directiu a la sala d’actes.
 • Més tard, l’alumnat pujarà a la seua aula amb el seu tutor/a

 

 • DIMARTS 8 DE SETEMBRE|ACOLLIDA ALUMNAT 1r BATXILLERAT (NO TÉ VIGÈNCIA!!!)

Matí: DIÜRN     Vesprada: VESPERTÍ I NOCTURN

 • Rebuda per part de l’equip directiu a la sala d’actes.
 • Més tard, l’alumnat pujarà a la seua aula amb el seu tutor/a

 

 • DIMARTS 8 DE SETEMBRE|2n, 3r, 4tESO i 2n BATXILLERAT (NO TÉ VIGÈNCIA!!!)
 • L’alumnat de 2n,3r,4t ESO  i  2n de Batxillerat s’incorporarà

 amb el seu tutor/a  per rebre la informació necessària per iniciar el curs.

 

Tant la rebuda a la sala d’actes com a les aules es farà en torns que es detallaran els primers dies de setembre, així com l’horari

 

Podeu descarregar-vos el text en format pdf polsant “ací”.

 

LLISTAT DEFINITIU PROCÉS D’ADMISSIÓ

Consulteu ací els llistats d’admesos en el nostre centre i admesos en altres centres:

a) alumnat admés en el nostre centre.

b) alumant admés en altres centres.

 

A) ALUMNAT ADMÉS EN EL NOSTRE CENTRE.

1BAT arts torn ordinari – diürn i vespertí – PEV

1BAT arts torn ordinari PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

1BAT humanitats i ciències socials  torn ordinari PIP

1BAT ciències torn ordinari PEV

1BAT ciències torn ordinari PIP

1BAT arts torn nocturn PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PIP

2BAT arts torn ordinari PEV

2BAT arts torn ordinari PIP

2BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

2BAT ciències torn ordinari PEV

2BAT ciències torn ordinari PIP

 

B) ALUMNAT ADMÉS EN ALTRES CENTRES.

1ESO PEV

1ESO PIP

2ESO PEV

2ESO PIP

3ESO PEV

3ESO PIP

4ESO PEV

4ESO PIP

1BAT arts torn ordinari PEV

1BAT arts torn ordinari PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

1BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PIP

1BAT ciències torn ordinari PEV

1BAT ciències torn ordinari PIP

1BAT arts torn nocturn PEV

1BAT arts torn nocturn PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PEV

1BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PIP

1BAT ciències torn nocturn PEV

1BAT ciències torn nocturn PIP

2BAT arts torn ordinari PEV

2BAT arts torn ordinari PIP

2BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

2BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PIP

2BAT ciències torn ordinari PEV

2BAT ciències torn ordinari PIP

2BAT arts torn nocturn PEV

2BAT arts torn nocturn PIP

2BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PEV

2BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PIP

2BAT ciències torn nocturn PEV

2BAT ciències torn nocturn PIP

RECOLLIDA DE SOBRES DE MATRÍCULA D’ALUMNAT ADMÉS

Recordem que el proper dia 27 de juliol es publicaran les llistes definitives d’alumnat admés al nostre centre.

Preguem a tot l’alumnat admés en el procés d’admissió que acudisca al centre el mateix dia 27 per a recollir el sobre de matrícula. En el sobre s’indicarà dia, hora i tota la documentació requerida per a formalitzar la matriculació de l’alumnat al centre.

 

PAU. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

Vos recordem que el termini de matrícula de les PAU de la convocatòria extraordinària de setembre finaltizarà el proper dia 2 de setembre a les 14:00 hores. Podeu consultar les normes de matrícula en el següent enllaç:

https://www.uv.es/graus/PAU/Normes_matricula_PAU.pdf.

Així mateix podeu consultar el tribunal i lloc que ha correspost a l’IES Lluís Vives en el següent enllaç:

https://www.uv.es/graus/PAU/centres_tribunal_setembre.pdf

 

 

LLISTATS PROVISIONALS

Podeu consultar els llistas provisonals d’alumnat admés en aquesta entrada de la pàgina web.

A espera d’actualitzar el llistat en aquesta entrada, vos informem que podeu consultar els llistats complets d’alumant admés i no admés de tots els nivells educatius en els panells habilitats a l’entrada del centre.

Llistat d’alumnat admés:

1BAT MODALITAT D’ARTS PEV HORARI ORDINARI (TORN DIÜRN I VESPERTÍ)

1BAT MODALITAT D’ARTS PIP HORARI ORDINARI

1BAT MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS PEV HORARI ORDINARI

1BAT MODALITAT D’HUMANITAT I CIÈNCIES SOCIALS PIP HORARI ORDINARI

1BAT MODALITAT DE CIÈNCIES PEV HORARI ORDINARI

1BAT MODALITAT DE CIÈNCIES PIP HORARI ORDINARI

1BAT MODALITAT D’ARTS PIP HORARI NOCTURN

1BAT MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS PIP NOCTURN

1BAT MODALITAT DE CIÈNCIES PIP NOCTURN

2BAT MODALITAT D’ARTS PEV HORARI ORDINARI

2BAT MODALITAT D’ARTS PIP HORARI ORDINARI

2BAT MODALITAT DE CIÈNCIES PEV HORARI ORDINARI

RECORDATORI PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Recordem a l’estudiantat que s’ha presentat a les PAU, que des que es conega el resultat de les proves PAU i fins el dimecres dia 22 de juliol, a les 14 hores, tenen de temps per a fer la preinscripció universitària al curs 2020-2021.

Les instruccions poden consultar-se en

http://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion

i l’aplicació per a fer-la, telemàticament, és

www.preinscripcion.gva.es

 

 

PUBLICACIÓ NOTES PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t ESO, 1r BAT I PENDENTS 2n BAT

PUBLICACIÓ DE LES NOTES DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t ESO, 1r BATXILLERAT I PENDENTS 2n BATXILLERAT

-Publicació de les notes a la Web Família (Itaca): 6 de juliol

-Atenció telemàtica a alumnes i pares o tutors legals: dies 6, 7 i 8 de juliol a través de correus electrònics (o plataformes digitals) dirigits a professors o tutors

-Els dies 6, 7 i 8 de juliol els caps d´estudis atendran possibles reclamacions.

 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS de 4º ESO, 1º BACHILLERATO Y PENDIENTES 2º BACHILLERATO

-Publicación de las notas en Web Familia (Itaca): 6 de julio

-Atención telemática a alumnos, padres y tutores legales: días 6. 7 y 8 de julio a través de correos electrónicos (o plataformas digitales) dirigidos a profesores y tutores

-Los días 6, 7 y 8 de julio los jefes de estudios atenderán posibles reclamaciones.

 

 

CALENDARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS 4ESO, 1BAT, 2BAT I PENDENTS 1BAT

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 4t ESO i 1r bat I”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 4t ESO i 1r bat II”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris pendents 1r bat”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 2n bat”

NOTES FINAL DE CURS I HORARIS D’ATENCIÓ ESO I 1r BAT

ATENCIÓ ALUMNES DE 1 r BATXILLERAT i ESO : NOTES FINAL DE CURS I HORARIS D´ATENCIÓ

-LES NOTES ES PUBLICARAN A LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 17 DE JUNY (3ª AVALUACIÓ) I EL 18 DE JUNY (FINAL)

-ELS DIES 18, 19 I 22 VOSALTRES O ELS VOSTRES TUTORS LEGALS PODREU FER CONSULTES O ACLARIMENTS DE LES NOTES POSANT-VOS EN CONTACTE TELEMÀTIC AMB ELS PROFESSORS I TUTORS. ELS CAPS D´ESTUDIS ATENDRAN POSSIBLES RECLAMACIONS.

-ELS EXAMENS EXTRAORDINARIS DE 4rt SÓN ELS DIES 29 I 30 DE JUNY I ELS DE 1r BATXILLERAT EL 30 DE JUNY I 1 DE JULIOL (ES PUBLICARÀ EL CALENDARI EN AQUESTA WEB)

*) Si no teniu encara la clau d´usuari i contrasenya per accedir a Web Família , heu d’enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic del centre  46012872@gva.es   sol·licitant la contrassenya per accedir a la Web Família i fent constar les següents dades:

alumnes menors d’edat: nom, cognoms i curs de l’alumne/a; nom, cognom i DNI de la persona sol·licitant (tutor/a legal); relació de parentesc de la persona sol·licitant amb l’alumne/a; adreça de correu electrònic a la qual voleu que se vos envie la contrassenya.

Alumnes majors d’edat: nom, cognoms, curs, DNI i adreça de correu electrònic de l’alumne/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en valencià polsant “ací”

ATENCIÓN ALUMNOS DE 1º  BACHILLERATO Y ESO NOTAS FINAL DE CURSO Y HORARIOS DE ATENCIÓN.

-LAS NOTAS SE PUBLICARÁN EN  LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 17 (3º EVALUACIÓN) Y EL 18 DE JUNIO (FINAL) (*)

-LOS DÍAS 18, 19 y 22, VOSOTROS O VUESTROS TUTORES LEGALES PODRÉIS REALIZAR CUALQUIER CONSULTA O ACLARACIÓN SOBRE LAS NOTAS CONTACTANDO TELEMÁTICAMENTE CON PROFESORES O TUTORES. LOS JEFES DE ESTUDIOS ATENDERÁN POSIBLES RECLAMACIONES. 

– LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE 4ª SE CELEBRAN LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO Y LOS DE 1º DE BACHILLERATO EL 30 DE JUNIO Y EL 1 DE JULIO. (SE PUBLICARÀ EL CALENDARIO EN ESTA WEB)

Si aún no tenéis las claves de usuario y contraseña para acceder a la Web Familia, deberéis mandar un mensaje a la dirección de correo electrónico del centro 46012872@gva.es . En él deberéis manifestar que solicitáis la contraseña para acceder a web familia haciendo constar los siguientes datos:

alumnos menores de edad: nombre, apellidos y curso del alumno/a; nombre, apellidos y DNI de la persona solicitante (tutor/a legal); relación de parentesco de la persona solicitante con el alumno/a; dirección de correo electrónico al cuál queréis que se os envíe la contraseña.

Alumnos mayores de edad: nombre, apellidos, curso, DNI y dirección de correo electrónico del alumno/a.

Podéis consultar el documento pdf redactado en castellano clicando “aquí”

NOTES 2BAT I INSCRIPCIÓ PROVES PAU

ATENCIÓ ALUMNES DE 2N BATXILLERAT:  NOTES FINAL DE CURS I INSCRIPCIÓ PROVES PAU. 

-LES NOTES ES PUBLICARAN A LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 16 DE JUNY (*)

-ELS DIES 16-17-18, VOSALTRES O ELS VOSTRES TUTORS LEGALS PODREU FER CONSULTES O ACLARIMENTS DE LES NOTES POSANT-VOS EN CONTACTE TELEMÀTIC AMB ELS PROFESSORS I TUTORS. ELS CAPS D´ESTUDIS ATENDRAN POSSIBLES RECLAMACIONS. LES PROVES EXTRAORDINÀRIES TINDRAN LLOC ELS DIES 9-10-13 DE JULIOL. MÉS ENDAVANT PUBLICAREM CALENDARI.

-EL DIA 16,  PODREU RECOLLIR LA DOCUMENTACIÓ PER A INSCRIURE-VOS A LES PAU (EBAU) I LA SOL·LICITUD Í TAXA D’EXPEDICIÓ DE TÍTOL DE BATXILLERAT EN ELS SEGÜENTS PUNTS DE RECOLLIDA:

-DE MATÍ FINS LES 14:00 HORES EN SECRETARIA DEL CENTRE

-DE VESPRADA DE 16:30 FINS LES 19:00 HORES EN EL DESPATX DE CAPORALIA D’ESTUDIS.

-LA INSCRIPCIÓ A LES PAU ES REALITZARÀ PRESENCIALMENT  EN LA SECRETARIA DE L´INSTITUT. CALDRÀ APORTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA DEGUDAMENT EMPLENADA I EL JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LA TAXA, CONTEMPLANT EL SEGÜENT ORDRE D’ASSISTÈNCIA:

DIMECRES  17 DE JUNY DIJOUS 18 DE JUNY
9:00 9:00 B2A
10:00 10:00 B2C
11:00 B2E 11:00 B2B
12:00 B2P 12:00 B2D
13:00 B2F 13:00 NOCTURN I ALTRES

 

(*) Si no teniu encara la clau d´usuari i contrasenya per accedir a Web Família , heu d’enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic del centre  46012872@gva.es   sol·licitant la contrassenya per accedir a la Web Família i fent constar les següents dades:

alumnes menors d’edat: nom, cognoms i curs de l’alumne/a; nom, cognom i DNI de la persona sol·licitant (tutor/a legal); relació de parentesc de la persona sol·licitant amb l’alumne/a; adreça de correu electrònic a la qual voleu que se vos envie la contrassenya.

Alumnes majors d’edat: nom, cognoms, curs, DNI i adreça de correu electrònic de l’alumne/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en valencià polsant “ací”.

 

ATENCIÓN ALUMNOS DE 2º  BACHILLERATO: NOTAS FINAL DE CURSO Y INSCRIPCIÓN PRUEBAS PAU.

-LAS NOTAS SE PUBLICARÁN EN  LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 16 DE JUNIO (*)

-LOS DÍAS 16-17-18, VOSOTROS O VUESTROS TUTORES LEGALES PODRÉIS REALIZAR CUALQUIER CONSULTA O ACLARACIÓN SOBRE LAS NOTAS CONTACTANDO TELEMÁTICAMENTE CON PROFESORES O TUTORES. LOS JEFES DE ESTUDIOS ATENDERÁN POSIBLES RECLAMACIONES.  LAS PRUEBAS EXTRAODINARIAS SE REALIZARÁN LOS DÍAS 9-10-13 DE JULIO. MÁS ADELANTE PUBLICAREMOS CALENDARIO.

-EL DIA 16 PODRÉIS RECOGER LA DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIBIROS A LAS PAU (EBAU) Y LA SOLICITUD Y TASA DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE BACHILLERATO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE RECOGIDA:

-POR LA MAÑANA HASTA LAS 14:00 HORAS EN LA SECRETARIA DEL CENTRO.

-POR LA TARDE DE 16:30 A 19:00 HORAS EN EL DESPACHO DE JEFATURA DE ESTUDIOS.

-LA INSCRIPCIÓN A LAS PAU SE REALIZARÁ PRESENCIALMENTE EN LA SECRETARIA DEL INSTITUTO. SE TENDRÁ QUE APORTAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEBIDAMENTE RELLENADA Y EL JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE ORDEN DE ASISTENCIA:

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO JUEVES 18 DE JUNIO
9:00 9:00 B2A
10:00 10:00 B2C
11:00 B2E 11:00 B2B
12:00 B2P 12:00 B2D
13:00 B2F 13:00 NOCTURN I ALTRES

 

(*) Si aún no tenéis las claves de usuario y contraseña para acceder a la Web Familia, deberéis mandar un mensaje a la dirección de correo electrónico del centro 46012872@gva.es . En él deberéis manifestar que solicitáis la contraseña para acceder a web familia haciendo constar los siguientes datos:

 

alumnos menores de edad: nombre, apellidos y curso del alumno/a; nombre, apellidos y DNI de la persona solicitante (tutor/a legal); relación de parentesco de la persona solicitante con el alumno/a; dirección de correo electrónico al cuál queréis que se os envíe la contraseña.

Alumnos mayores de edad: nombre, apellidos, curso, DNI y dirección de correo electrónico del alumno/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en castellà polsant “ací”

 

CALENDARI EXÀMENS FINALS 1r BATXILLERAT NOCTURN

Polseu “ací” per a consultar calendari d’exàmens finals de 1r de batxillerat nocturn.

IMPORTANT:

 • EXÀMENS PRESENCIALS: ELS ALUMNES HAURAN DE PORTAR OBLIGATÒRIAMENT MASCARETA. NO HEU DE FER CAP TRÀMIT (PREINSCRIPCIÓ, NOTIFICACIÓ…), EXCEPTE EN EL CAS D´EDUCACIÓ FÍSICA (*).

 • EXÀMENS TELEMÀTICS: ELS ALUMNES HAURAN DE CONTACTAR OBLIGATÒRIAMENT AMB EL PROFESSOR CORREPONENT. SI NO PODEU CONTACTAR, ESCRIBIU UN CORREU A perez_nes@gva.es O collado_mvi@gva.es INDICANT NOM, DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC I EXAMEN TELEMÀTIC QUE VOLEU FER. HEU D´ESCRIURE ABANS DISSABTE 6 DE JUNY.

(*) DONADES LES CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS, PER FER L´EXAMEN D´EDUCACIÓ FÍSICA, HAUREU DE CONTACTAR OBLIGATÒRIAMENT AMB EL PROFESSOR O A TRAVÉS DELS CORREUS perez_nes@gva.es o collado_mvi@gva.es PER REBRE LES INSTRUCCIONS PERTINENTS.

ELS ALUMNES QUE NO CONTACTEN AMB ELS PROFESSORS O ALS CORREUS ESMENTATS ABANS DISSABTE 6 NO PODRAN PRESENTAR-SE ALS EXAMENS TELEMÀTICS O AL D´EDUCACIÓ FÍSICA.