PLENA PRESENCIALITAT EN 2n D’ESO I 2n DE BATXILLERAT

Benvolgudes famílies,

Informem que gràcies a la dotació de professorat que ens ha assignat la Conselleria d’Educació i la col·laboració d’alguns professors que veuran incrementada la seua càrrega lectiva, a partir del dia 11 de gener tots els grups de segon d’ESO i segon de batxiller del nostre centre tindran classe presencial tots els dies.

Els dies 7 i 8 de gener es mantindran els torns semipresencials en estos nivells per tal de poder acabar de dur a terme els reajustos necessaris en les aules i informar personalment l’alumnat.

El dijous dia 7 efectuarem, amb la presència de representants de l’AMPA i de l’alumnat, el sorteig dels alumnes de segon de batxiller que conformaran els nous grups.

La direcció.

REUNIONS PROFESSORAT TUTOR PER WEBEX

ESTIMADES FAMÍLIES,
Des de hui fins al dia 22 de desembre, el professorat tutor dels vostres fills i filles de l’ESO, realitzaran les reunions finals de trimestre  a través de la plataforma webex, ja que donada la situació d’emergència sanitària no poden ser presencials. 
Agraïm la vostra col·laboració.
 
                                             la Junta Directiva 

22 DE DESEMBRE: CLASSES LECTIVES AMB NORMALITAT

BENVOLGUDES FAMÍLIES,

VOS COMUNIQUEM QUE EL PROPER DIMARTS, 22 DE DESEMBRE DE 2020, ATENENT A LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA,EL CENTRE NO HA ORGANITZAT CAP TIPUS D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA.

LES CLASSES LECTIVES ES DESENVOLUPARAN AMB ABSOLUTA NORMALITAT, IMPARTINT LES CLASSES  ASSIGNADES EN L’HORARI ESCOLAR.

REBEU UNA SALUTACIÓ BEN CORDIAL

L’EQUIP DIRECTIU

 

A l’ATENCIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’IES LLUÍS VIVES. SOBRE LA PRESENCIALITAT EN TORNS ALTERNS EN TEMPS DE PANDÈMIA.

A l’ATENCIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’IES LLUÍS VIVES.

SOBRE LA PRESENCIALITAT EN TORNS ALTERNS EN TEMPS DE PANDÈMIA.

L’equip directiu vol fer constar que

En primer lloc:

Estem patint una pandèmia i lamentablement tots els indicadors apunten que els seus efectes en quant a contagiats i morts van en augment. Per aquest motiu volem deixar ben clar que la nostra primera i màxima preocupació és la salut de totes les persones que formen part de l’IES Lluís Vives: l’alumnat i les seues famílies, professorat i personal no docent.

En segon lloc:

Seguim les indicacions de Conselleria publicades a la Resolució de 28/7/2020, que diu :

Els centres que no puguen garantir la presencialitat de tots els grups cada dia mantenint la distància mínima interpersonal de 1’5m, hauran de garantir almenys la presència diaria de tot l’alumnat de 1r ESO PMAR i PR4.

L’assistència de l’alumnat d’aquells grups que superen el nombre màxim per aula ( tenint en compte la distància mínima interpersonal de 1’5m) serà en dies alterns.

A diferència d’altres centres que, per les seues característiques, han aconseguit un major grau de presencialitat, el nostre és un institut amb molts grups i amb ràtios d’alumnat molt elevades. Només en els grups de 2n de batxillerat del torn diürn hi ha matriculats 180 alumnes distribuïts en sis grups.

Si atenem als plànols del centre, es veu que en una aula de dimensions 12,30 x 6,67 metres caben perfectament 34 alumnes perquè la seua superfície és 81,68 m2, i si dividim aquesta entre 2,25 el resultat és 36,3, quantitat superior a 34. Ara bé, cal tenir en compte que la distància de la primera filera de taules a la pissarra ha de ser, almenys, de 2 metres, ja que la distància entre professor/a i alumnes ha de ser en tot moment superior a 1’5 m; i en el cas de les taules ubicades més als extrems, si les situem davant de la paret frontal, l’alumnat no pot veure la pissarra ni la pantalla de projecció. D’aquesta manera, si el que volem és garantir la distància i al mateix temps permetre una visibilitat adequada de la pissarra i el canó per a poder seguir de forma adequada les classes, a les aules més grans de l’institut no caben més de 19/22 taules i cadires, ja que les dimensions reals de la superfície de les aules no es corresponen amb les dimensions d´espai útil que possibiliten la impartició de la tasca docent en les mínimes condicions.

Valorada d’aquesta manera la capacitat de totes les aules, vam decidir que l’alumnat del centre a partir de 2n ESO assistira presencialment en torns alterns per a poder garantir la distància de seguretat mínima establerta en la resolució de Conselleria.

D’aquest fet ja es va informar a las famílies en data de 29 de juliol a la pàgina web de l’institut. Al llarg del que portem de curs s’ha complementat aquesta informació de manera directa, tant a l’AMPA, com al Consell Escolar i al Claustre, així com a aquelles famílies que s’han interessat per la qüestió, per tal de compartir el coneixement de les limitacions reals d’implantar altres solucions.

Vos informem que en aquest moment estem esperant la valoració dels espais que ha realitzat un equip tècnic de la Conselleria. Tan bon punt coneguem els resultats d’aquests informes tècnics vos informarem al respecte.

Gràcies a la reducció de l´aforament de les aules segons instruccions de Conselleria, hem pogut garantir la seguretat del nostre institut. De fet, els casos positius que hem tingut (i que estan creixent de manera alarmant en aquests últims dies) s´han contagiat en un ambient extern al centre i mai han originat un focus d´infecció entre alumnat o professorat.

Per últim volem agrair a l’Ampa, al Consell Escolar i al Claustre de l’IES Lluís Vives de València el seu treball i col·laboració en tot moment amb la direcció del centre.

Rebeu una salutació ben cordial

L’equip directiu.

CARTA A LES FAMÍLIES DE L’ ALUMNAT DEL CENTRE

Estimades famílies de l’alumnat de l’IES LLUíS VIVES:

Aquest curs, degut a la COVID 19, hem dissenyat un protocol de seguretat, per la qual cosa el funcionament del centre ha hagut de variar, ajustant-se a les circumstàncies actuals i respectant la normativa vigent en matèria de sanitat.

Aquest protocol de seguretat ens impedeix en aquest moment fer reunions presencials d’un col·lectiu tant gran com sou les famílies. Per tant, la junta directiva no vos pot donar la benvinguda personalment al centre, com fem cada any, però sí tindreu una reunió telemàtica amb el professorat tutor dels vostres fills/es en la setmana del 19 al 23 d’octubre. Els tutors dels vostres fills es posaran en contacte amb vosaltres per a informar-vos del procediment a seguir per poder accedir a eixes reunions.

Tots volem que el centre es mantinga obert durant tot el curs i per això necessitem la vostra col·laboració. Us preguem que reforceu a casa les mesures COVID establertes pel nostre institut ( descarregar de la página web d l’IES) per a que entre tos i totes pugam aconseguir fer del centre un lloc segur on continuar amb la tasca educativa.

Igualment, els pares, mares o tutors legals s’han de comprometre a no portar els seus fills/es al centre amb símptomes compatibles amb Covid-19 i a mesurar la temperatura diàriament als seus fills/es abans d’acudir a l’escola.

És clar que anem a tindre un curs escolar diferent però tots i totes desitgem que siga un curs escolar ple de projectes i il·lusions amb moltes ganes de compartir aquestes amb el nostre alumnat.

La junta directiva

Carta a les famílies en document pdf adjunt: polseu “ací“.

REOBERTURA DE SECRETARIA

Benvolgudes famílies,

vos informem que la secretaria torna a estar operativa. Si desitgeu realitzar qualsevol gestió administrativa presencialment, recordeu que cal sol·licitar cita prèvia telefonant al número 961205945.

Rebeu una salutació ben cordial

L’equip directiu.

ANUL·LACIÓ PROVISIONAL DE CITA PRÈVIA PER A GESTIONS PRESENCIALS EN SECRETARIA

Benvolgudes famílies,


vos informem que tenim un cas confirmat d'afectació de coronavirus entre el personal administratiu. 

Arran d'aquesta situació, l'oficina de Secretaria romandrà tancada al públic per a gestió de tràmits administratius.

La sol·licitud prescriptiva de cita prèvia deixarà d'estar vigent fins a que es puga restablir la normalitat que garantisca la plena seguretat  en l'atenció presencial.

Vos preguem que, fins a nou avís, no telefoneu al centre per a sol·licitar cita prèvia.


Rebeu una salutació ben cordial

L'equip directiu.

CITA PRÈVIA OBLIGATÒRIA PER A GESTIONS PRESENCIALS EN EL CENTRE.

Benvolgudes famílies,

Vos informem que, en aplicació del Pla de Contingència del centre, amb la intenció d’extremar les mesures de seguretat i controlar eficientment els fluxos pels espais, serà obligatori a partir del dilluns, dia 14 de setembre de 2020, sol·licitar telefònicament cita prèvia per a realitzar qualsevol gestió administrativa presencial.

Telèfon d’atenció: 961205945

Si voleu concertar alguna cita presencial amb tutors i/o professorat sol·liciteu-la pels canals habituals: agenda, Ítaca,  correu corporatiu del professor/a.  Tanmateix, recomanem encaridament reduir la presencialitat al centre només a casos en què la situació ho requerisca, prioritzant la comunicació no presencial (telèfonica, telemática,..)

Rebeu una salutació ben cordial

Secretaria IES Lluís Vives

PS. S’ha habilitat en Ítaca la possibilitat que les famílies pugueu enviar comunicats al professorat dels vostres fills/filles. Podreu fer ús d’aquesta opció comunicativa tan bon punt s’hagen gravat en Ítaca els horaris de tot el professorat.

 

LLOC EXAMEN PAU SETEMBRE 2020 ALUMNAT IES LLUIS VIVES

Benvolgudes famílies,

vos donem informació sobre el tribunal i el lloc de l’examen de l’alumnat de PAU de la convocatòria de setembre.

IES Lluís Vives:

-Tribunal: 44 (21-22) // Actuació: Aulari Nord

En el següent enllaç podreu comprovar el tribunal i la seu que ha correspost al nostre centre.

https://www.uv.es/graus/PAU/centres_tribunal_setembre.pdf

EN LA CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE L’ALUMNAT S’EXAMINA EN AULES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

NOU CALENDARI D’INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT 2020-2021

Benvolgudes famílies, amb la intenció d’iniciar el curs minimitzant el màxim possible el risc de contagi i extensió de la Covid-19 al nostre centre, hem considerat adequat actualitzar el calendari d’incorporació de l’alumnat, introduïnt alguns canvis respecte al calendari inicial previst en l’entrada publicada en la nostra pàgina web el 29 de juliol.

Les jornades d’acollida de l’alumnat tindran lloc del 7 al 10 de setembre, iniciant-se les classes lectives, seguint l’horari establert, el dijous 10 de setembre per als cursos de 1r i 2n de batxillerat vespertí-nocturn i el divendres 11 de setembre per al tots els cursos d’ESO i batxillerat diürn.

Vos recordem que, com a mesura extraordinària, només l’alumnat de 1r d’ESO assisitirà tots els dies. Tot l’alumnat dels altres grups d’ESO i batxillerat vindran al centre en dies alterns.

En aquesta entrada informativa podreu consultar el nou calendari d’incorporació dels grups d’ESO i batxillerat diürn. És imprescindible que consulteu els documents enllaçats “graelles” per a conéixer si el vostre fill/a pertany al 1r o 2n torn d’incorporació dels cursos de 2n, 3r, 4t ESO i 1r i 2n de batxillerat.

Podreu accedir a la informació relativa als batxillerats vespertí-nocturn consultant el document “informació i graella batxillerat vespertí-nocturn” en la part inferior de l’entrada.

DILLUNS 7 DE SETEMBRE:

ACOLLIDA ALUMNAT 2n BATX DIÜRN(1r i 2n torn)

Accés per C/Xàtiva i C/Marqués de Sotelo.

10:00. Accés per C/ Xàtiva i C/ Marqués de Sotelo 1er torn dels grups

12:00. Accés per C/ Xàtiva i C/ Marqués de Sotelo 2n torn dels grups

L’alumnat s’incorporarà directament a la seua aula.

(Consulteu el  document “graella d’acollida 2n BATX diürn” per a conéixer torns, lloc d´accés i aules)

 

DIMARTS 8 DE SETEMBRE:

ACOLLIDA D’ALUMNAT 1r BATX DIÜRN (1r torn de tots els grups)

Accés per Marqués de Sotelo.

9:30. 1r torn de Batxillerat Humanitats i CC. Socials PEV i PIP

10:30. 1r torn de Batxillerat de Ciències PEV i PIP

11:30. 1r torn de Batxillerat Artístic PEV i PIP

Rebuda per part de l’equip directiu a la sala d’actes.

Al finalitzar , l’alumnat pujarà a l’ aula amb el seu tutor/a.

2 hores més tard l’alumnat eixirà del centre.

(consulteu document “graella d’acollida 1r BATX diürn” per a conéixer torns, lloc d´accés i aules)

 

DIMECRES 9 DE SETEMBRE:

ACOLLIDA ALUMNAT 1r BATX DIÜRN(2n torn de tots els grups)

Accés per Marqués de Sotelo.

9:30. 2n torn de Batxillerat Humanitats i CC. Socials PEV i PIP

10:30. 2n torn de Batxillerat de Ciències PEV i PIP

11:30. 2n torn de Batxillerat Artístic PEV i PIP

Rebuda per part de l’equip directiu a la sala d’actes.

Al finalitzar , l’alumnat pujarà a l’ aula amb el seu tutor/a.

2 hores més tard l’alumnat eixirà del centre.

(consulteu document “graella d’acollida 1r BATX diürn” per a conéixer torns, lloc d´accés i aules)

 

DIMECRES 9 DE SETEMBRE:

ACOLLIDA ALUMNAT 2n, 3r ,4t ESO (1r torn)

Accés per C/ Xàtiva.

9:45. 1r torn de 2n ESO.

10:00. 1r torn de 3r ESO.

10:15. 1r torn de 4t ESO

L’alumnat s’incorporarà directament a la seua aula.

(consulteu document “graella d’acollida 2n,3r,4tESO” per a conéixer torns, lloc d´accés i aules)

 

DIJOUS 10 DE SETEMBRE:

ACOLLIDA ALUMNAT 1r ESO

Accés per C/Xàtiva.

9:30. 1r ESO GRUPS PEV.

11:00. 1r ESO GRUPS PIP.

Rebuda per part de l’equip directiu a la sala d’actes.

Al finalitzar , l’alumnat pujarà a l’ aula amb el seu tutor/a

2 hores més tard l’alumnat eixirà del centre.

 

DIJOUS 10 DE SETEMBRE:

ACOLLIDA ALUMNAT 2n, 3r ,4t ESO ( 2n torn )

Accés per C/Xàtiva.

9:45. 2n torn de 2n ESO.

10:00. 2n torn de 3r ESO.

10:15. 2n torn de 4t ESO.

L’alumnat s’incorporarà directament a la seua aula.

(consulteu document “graella d’acollida 2n, 3r, 4tESO” per a conéixer torns, lloc d´accés i aules)

 

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE:

TOTS I TOTES A CLASSE SEGONS HORARI

BATXILLERAT VESPERTÍ-NOCTURN:

(Per a accedir a la informació relativa al batxillerat vespertí-nocturn consulteu document “informació i graella batxillerat vespertí-nocturn”)

L’ALUMNAT HA DE SEGUIR EN TOT MOMENT LES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE PER A FER FRONT A LA COVID-19.

(ús de mascaretes, neteja de mans, distància de seguretat a tot el centre, amb els companys i professorat i altres adults)