LLISTATS DEFINITIUS ADMISSIÓ BATXILLERAT

1R DE BATXILLERAT ARTS: ARTS PLÀSTIQUES

1R BATXILLERAT ARTS:MÚSICAL I ARTS ESCÈNIQUES

1R DE BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

1R DE BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

2N BATXILLERAT ARTS

2N BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

2N BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

NO ADMESOS

1R ARTS: ARTS PLÀSTIQUES

1R BATXILLERAT ARTS: MÚSICAL I ARTS ESCÈNIQUES

1R BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

1R BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

2N BATXILLERAT ARTS

2N BATXILLERAT CIÈNCIES

2N BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

NOTA INFORMATIVA| CONSULTA EXTRAESCOLARS CURS 2022-23

📍NOTA INFORMATIVA| CONSULTA EXTRAESCOLARS CURS 2022-23

📢 Informar-vos que el centre està organitzant les extraescolars per al pròxim curs 2022-2023 i per a tindre una referència de les famílies interessades, agrairíem s’emplenarà el següent formulari.

📝 ➡️ https://forms.gle/yKCtBYxNsnrcXHjy6

‼️ IMPORTANT: El formulari és per a recaptar informació, l’oferta de les activitats i inscripció definitives es realitzarà el mes de setembre.‼️

📢 Informaros que el centro está organizando las extraescolares para el próximo curso 2022-2023 y para tener una referencia de las familias interesadas, agradeceríamos se rellenará el siguiente formulario.

📝 ➡️ https://forms.gle/yKCtBYxNsnrcXHjy6

‼️IMPORTANTE: El formulario es para recabar información, la oferta de las actividades e inscripción definitivas se realizará en el mes de septiembre.‼️

MATRÍCULA ALUMNAT D’ADMISSIÓ DE BATXILLERAT 2022-2023

Una vegada rebuda la comunicació del resultat definitiu del procediment d’admissió, l’alumnat  que ha resultat admés al nostre centre ha de formalitzar la matrícula en les dates establertes a aquest afecte. En qualsevol cas, atendrà les instruccions que figuraran en l’apartat de “Formalització de la matrícula” de la pàgina web www.telematricula.es

D’acord amb l’article 40 del Decret 40/2016, l’omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia a la plaça escolar adjudicada

Caldrà aportar la documentació acreditativa de les situacions al·legades, mitjançant declaración responsable, que hagen sigut objecte de baremació.

D’acord amb l’article 43.3 de l’Ordre 7/2016, la falsedat en les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.

La matrícula es farà de manera telemàtica des de www.telematricula.es

Només en el cas de no disposar de mitjans telemàtics o tindre problemes durant la formalització telemàtica de la matrícula es podrá optar per formalitzar la matrícula presencialment al centre, recollint el sobre de matrícula i entregant-lo en el dia i franja horària indicada al sobre).*

 Matrícula TelemàticaMatrícula Presencial *
  Admissió a Batxillerat  Del 22 al 27 de juliol      Del 25 al 28 de juliol (recollida del sobre: 25 de juliol) (entrega de sobre: entre el 27 i 28 de juliol)  

MOLT IMPORTANT!!! 

L’ALUMNAT ADMÉS EN EL GRUP “VESPERTÍ” D’ARTS PLÀSTIQUES (GRUP DEL TORN DIÜRN/ORDINARI AMB HORARI LECTIU DE VESPRADA) FORMALITZARÀ LA MATRÍCULA NOMÉS EN LA MODALITAT PRESENCIAL I VINDRÀ A RECOLLIR EL SOBRE AL CENTRE EL DIA 25 DE JULIOL.

Consulteu en el següent document el procediment d’aportació en telamatrícula de documentació referida als pagaments d’assegurança escolar i taxes administratives de batxillerat.

LLISTATS PROVISIONALS ADMESOS i no ADMESOS

1R DE BATXILLERAT CIÈNCIES

1R DE BATXILLERAT ARTS: MÚSICAL I ARTS ESCÈNIQUES

1R DE BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

1R BATXILLERATS ARTS PLÀSTIQUES

Els 33 últims en torn vespertí

2N DE BATXILLERAT CIÈNCIES

2N DE BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

2N D’ARTS

Alumnat torn vespertí

ADMESOS EN ALTRES CENTRES

1r de batxillerat ciències

1r de batxillerat humanistis ciencies socials

1r de batxillerat Arts: Músical i arts escèniques

1r de Batxillerat arts plàstiques

2n de batxillerats ciències

2n de batxillerat humanistic i ciències socials

2n de batxillerat arts

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT IES LLUÍS VIVES CURS 2022-2023

Consulteu la relació de llibres per nivell educatiu:


ESO: 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO.

BAT: 1r BAT ARTÍSTIC / CIENTÍFIC / HUMANÍSTIC i 2n BAT ARTÍSTIC / CIENTÍFIC / HUMANÍSTIC.


IMPORTANT: Observeu en la columna “Banc de Llibres” dels llistats d’ESO si el llibre està inclós en el Banc de Llibres.

RESSENYES OPTATIVES D’ ESO i BATXILLERAT

Departament1 ESO2 ESO3 ESO4 ESO1r Batxillerat2n Batxillerat
Arts PlàstiquesDepartament “ací”Departament “ací”Departament “ací”Departament “ací”Departament “ací”Departament “ací”
TecnologiaOptativaObligatòriaObligatòriaRessenya-4oESORessenya-1-BatxTecnologia IndustrialRessenya-2-BatxTecnologia Industrial
Ressenya-IMATGE-I-SO-2-BATx
MatemàtiquesDepartament acíDepartament acíDepartament acíDepartament ací
Grec-LlatíOPT_CULTURA-CLÀSSICA-2022_2023OPT_CULTURA-CLASICA_3-ESO_2022_2023-1OPT_LATÍN_2022_2023-1
OPT_CULTURA-CLASICA_4-ESO_2022_2023
OPTATIVIDAD_GRIEGO-I_2022_2023_LOMLOE-1
OPTATIVIDAD_BACH.-LING-HUMANISTICO_2022_2023-
AnglèsAnglés-com-a-Segona-Llengua-ESOBaixaOptativa-de-3r-i-4rt-ESOOptativa-de-3r-i-4rt-ESO-
AlemanyDepartament aciDepartament aciDepartament aciDepartament aciDepartament aciDepartament aci
Física i Químicaressenya-FiQ-OPTATIVA-4t-ESO-TALLER-DE-PROFUNDIZACIÓN-FÍSICA-Y-QUÍMICA-2022-23Baixa
Castellàoptatives-castellà. Literatura Universaloptatives-castellà. Artes escèniques
Biologia I GeologiaDepartament acíDepartament acíDepartament acíDepartament acíDepartament acíDepartament ací
EconomiaOptatives-ESO-departament-deconomia-22-23Optatives-ESO-departament-deconomia-22-23Optatives-ESO-departament-deconomia-22-23Optatives-ESO-departament-deconomia-22-23Optatives-batxillerat-departament-deconomia-22-23Optatives-batxillerat-departament-deconomia-22-23-
FrancèsDepartament acíDepartament acíDepartament acíDepartament acíDepartament acíDepartament ací
MúsicaDepartament acíDepartament acíDepartament acíDepartament acíDepartament acíDepartament ací