A LES FAMÍLIES DEL NOSTRE ALUMNAT: QUI HA DE TRAMITAR PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA I QUI NO.

 

INFORMACIÓ MATRÍCULA 2020-21

 

NECESSITES FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ del 17 al 25 de juny (Telematrícula):

  • Si vols cursar 1r de batxillerat (Tot l’alumnat: tant alumnat provinent d’altres centres com alumnat del centre).
  • Si vens d’un altre centre educatiu no adscrit.

Posterior formalització de matrícula d’admessos (ESO i BAT: del 28 al 31 de juliol / 1 al 2 de setembre). Una vegada publicat el llistat definitiu d’admessos  s’indicarà la data de recollida del sobre de matrícula.

NO NECESSITES FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ del 17 al 25 de juny (Telematrícula):

  • Si ets alumne/a d’un dels dos centres adscrits (CEIP Cervantes / CEIP Sant Joan de Ribera)
  • Si ets alumne/a de l’IES Lluís Vives i vols cursar qualsevol curs excepte 1r de batxillerat

 

POSTERIOR FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA DE TOT L’ALUMNAT NOU PROVINENT DE CENTRES ADSCRITS:

Alumnat adscrit que cursarà 1r de l’ESO 22 de juny, de 9:00 a 14:00 hores
Recollida presencial de sobre de matrícula  (en el sobre s’indicarà dia i hora per a entregar presencialment la sol·licitud degudament emplenada i la documentació requerida).

 

POSTERIOR FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA D’ALUMNAT DEL CENTRE:

Alumnat que vol cursar 2n de batxillerat 23 de juny, de 9:00 a 14:00 hores
Recollida presencial  del sobre de matrícula. (en el sobre s’indicarà dia i hora per a entregar presencialment la sol·licitud degudament emplenada i la documentació requerida)
Alumnat d’ESO 25 de juny, de 9:00 a 14:00 hores
Recollida presencial del sobre de matrícula. (en el sobre s’indicarà dia i hora per a entregar presencialment la sol·licitud degudament emplenada i la documentació requerida)

 

IMPORTANT!!!!!

SI HEU TRAMÉS LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ, TOT I PERTÀNYER AL GRUP D’ALUMNES QUE NO NECESSITEN FER-LA, VOS PREGUEM QUE ANUL·LEU LA SOL·LICITUD.

Podeu descarregar-ho al document adjunt

PROVES D’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT PER A MAJORS DE 20 ANYS

Actes d’avaluació de les proves de majors de 20 anys per a l’obtenció del títol de batxillerat.

Descarregueu l’arxiu adjunt de les actes d’avaluació.

 

Informació proves ( 16/06/2020)

1. Descarregueu l’arxiu adjunt de Calendari i Horari de proves.

2. Descarregueu l’arxiu adjunt de Calendari d’actuacions.

3. Descarregueu l’arxiu adjunt de convalidacions

 

Instruccions 15-05-20

Ordre

Resolució 15-12-19

Resolució 12-05-20

 

Admissió i matrícula curs 2020-2021

NOVETAT: PUBLICACIÓ DE PLACES VACANTS D’ESO, BATXILLERAT HORARI DIÜRN I BATXILLERAT HORARI NOCTURN DE L’IES LLUÍS VIVES.

Polseu “ací” per a consultar les vacants d’ESO.

Polseu “ací” per a consultra les vacants de BATXILLERAT horari ordinari.

Polseu “ací” per a consultar les vacants de BATXILLERAT horari nocturn.

 

NOVETAT: PÀGINA WEB “ADMISSIÓ VALÈNCIA CAPITAL”. HI TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ RELATIVA A:

-Calendari i pautes per a dur a terme l’admissió telemàtica: clau d’admissió, procés d’admissió, llistes provisionals, al·legacions, llistes definitives.

-Normativa

-Àrees d’influència

-Centres coordinadors i punts d’informació.

Polseu “ací” per a consultar la pàgina web “Admissió València capital“.

 

NOVETAT: FULLS INFORMATIUS DEL CENTRE AMB INFORMACIONS SOBRE PROCÉS D’ADMISSIÓ A L’ESO I EL BATXILLERAT

Polseu “ací” per a consultar full informatiu sobre l’admissió al cursos d’ESO.

Polseu “ací” per a consultar full informatiu sobre admissió al cursos de Batxillerat.

NOVETAT: VÍDEO INFORMATIU PROCÉS D’ADMISSIÓ (29/05/2020).

L’admissió es podrà realitzar a través de la web telematricula.es

NOVETAT: RESOLUCIÓ 21 DE MAIG PER LA QUAL ES REGULA EL CALENDARI D’ADMISSIÓ 2020-2021.

Polseu “ací” per a consultar el document “Resolució de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docentes, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al cus 2020-2021.  En l’annex III trobareu el quadre resum del calendari d’admissió.

NOVETAT: INSTRUCCIONS PROCEDIMENT ADMISSIÓ ALUMNAT CURS 2020-2021 (Actualitzat 19/05/2020)

Polseu “ací” per a consultar el document “RESUMEN DE LAS INSTRUCCIONES DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2020”

Polseu “ací” per a consultar la Resolució de 15 maig de 2020, del Conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educacó Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

NOVETAT: ANNEX I (CRITERIS I PUNTUACIONS) (Actualitzat 19/05/2020)

Polseu “ací” per a consultar la Correcció d’errades de la Resolució de 15 maig. Hi trobareu l’annex I (criteris i puntuacions)

NOVETAT: CALENDARI D’ADMISSIÓ CURS 2020-2021 (Actualitzat 06/05/2020)

Polseu “ací” per a consultar el Calendari admissió curs 2020-2021

NOVETAT: MESURES URGENTS COVID-19

Polseu “ací” per a consultar el DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.

Informació general: Polseu “ací” per a consultar  l’apartat “Admissió d’alumnat” de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. En la pàgina web de Conselleria podreu consultar i descarregar, a mesura que vaja establint-se,  tota la normativa i les resolucions on s’estableixen els calendaris i procediments per a l’admissió de l’alumnat per al pròxim curs escolar 2020-2021.

 

PREMIS DEL PÚBLIC EN LA MICE- Mostra internacional de cinema educatiu

MICE

Les alumnes Leticia Emirkanian , Sara Moliner i Ana Rodrigo de 2n de batxillerat han estat guardonades amb el premi del públic en la categoria de batxillerat de 2020. Curtmetratge realitzat a l’assignatura d’imatge i so . Enhorabona pel treball.

Diumenge 17 de maig  a les 19.00 hores es realitzarà l’entrega del premi a través d’instragram

 

També ha resultat premiat amb l’accessit el curtmetratge INCONSCIENTE .Alumnat de 2n de Batxillerat. Paula Ruiz,Claudia Senon; Holly Gill, Andrea Cano.

Els alumnes de 3r de l’ESO Frederic Serrallet i Hyden Schubert han estat guardonat amb el premi del públic en Accesible.

PAU 2019-2020 – Provés d’accés a la universitat -.

 

Polsant “ací” podreu consultar  la pàgina de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital  amb tota la  informació relativa a la Prova d’accés a la universitat curs 2019-2020

 

NOVETAT – Dossier amb instruccions sobre PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2020-2021.

Consulteu el document informatiu polsant “ací”

NOVETAT – Dossier PAU del Departament d’Orientació.

Hi trobareu informacions detallades sobre els següents punts:

-Estructura de la prova, característiques, procediments de la PAU i de l’admissió a la universitat, procediment revisió qualificacions d’exàmens, nova flexibilitat per als exàmens, models d’exàmens, dates importants, taula de ponderacions, notes de tall de les universitats.

Consulteu el document informatiu polsant “ací”

NOVETAT – Nova optativitat dels exàmens de les PAU 2020 (Actualitzat 29/04/2020)

Acord de la Comissió Gestora dels Processos d’accés i Preinscripció en relació a la nova optativitat dels exàmens de les PAU de 2020.
Consulteu el document amb informació per assignatures polsant “ací”
Consulteu els models d’exàmens per assignatures polsant “ací

NOVETAT – Calendari proves PAU i majors de 25 i 45 anys. (Actualitzat en web Conselleria 23/04/2020)

Consulteu el document amb la informació detallada polsant “ací”

NOVETAT – Dates proves PAU i majors de 25 i 45 anys. (Actualitzat en web Conselleria 21/04/2020)

a) Les proves de les PAU(EBAU) es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol.

b) La segona convocatòria d’aquestes proves serà els dies 8, 9 i 10 de setembre

Consulteu el document amb la informació detallada  polsant “ací”.

NOVETAT – Ajornament de les PAU

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2020, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 3 de març de 2020, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de la comissió esmentada sobre l’estructura de les noves proves d’accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d’accés a la Universitat del curs 2019-2020, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.